Uutinen

Culture Helps avasi rahoitushaut kulttuurihankkeille ukrainalaisten auttamiseksi

Ohjelmat Kulttuuri Luova Eurooppa Kotoutuminen Rahoitus Ukraina
Culture Helps (2023-2025) on EU:n Luova Eurooppa -ohjelman rahoittama hanke, joka auttaa Venäjän hyökkäyssodan vuoksi kotinsa tai kotimaansa jättämään joutuneita ukrainalaisia. Hanke jakaa nyt rahoitusta eteenpäin kulttuurihankkeille, joiden avulla edistetään ukrainalaisten sotapakolaisten sopeutumista uusiin yhteisöihin. Erityisesti halutaan auttaa perheitä ja lapsia.
Muraali, jossa valkoinen kyyhky ja keltainen pallo sinisellä taustalla.

Culture Helps on ukrainalaisen Insha Osvitan ja saksalaisen zuzan hanke. Hanke tuo kulttuurin välityksellä apua sotaa paenneille ukrainalaisille. Samalla se pyrkii vahvistamaan kulttuurialan ammattilaisten ja organisaatioiden osaamista kulttuurin keinoin tapahtuvan kotoutumisen edistämisessä ja sotatraumojen käsittelyssä.

Hanke tarjoaa seuraavan kahden vuoden aikana matalan kynnyksen rahoitusta sotaa pakenevien parissa työtä tekeville kulttuurialan ammattilaisille ja kulttuurin keinoin integroitumista edistäville hankkeille. Ensimmäiset rahoitushaut ovat juuri avautuneet.
 

Culture Helps tarjoaa vuosina 2023-2025 kolmenlaisia avustuksia

  • Apurahat (200-1000 €) Ukrainassa asuville tai sieltä muualle lähtemään joutuneille kulttuurialan ammattilaisille, jotka työskentelevät ukrainalaispakolaisten parissa. Yhteensä seitsemällä hakukierroksella jaetaan noin 200 apurahaa. 
  • Hankeavustukset (korkeintaan 5000 €) toimintaan, jolla edistetään kotinsa jättämään joutuneiden ukrainalaisten ja erityisesti perheiden integroitumista uusiin yhteisöihin. Yhteensä neljällä hakukierroksella myönnetään noin 80 hankeavustusta.
  • Avustukset eurooppalaisiin yhteistyöhankkeisiin (korkeintaan 40 000 €) Ukrainan ja 1-2 muun Luova Eurooppa -ohjelmaan osallistuvan maan välillä. Myös näillä hankkeilla pyritään helpottamaan sotaa paenneiden perheiden ja erityisesti lasten integroitumista uusiin yhteisöihinsä. Yhteensä kolmella hakukierroksella rahoitetaan arviolta 30 hanketta.

Culture Helps -hanke koostaa kulttuurialalle menetelmäoppaan sotakokemuksista kärsivien kanssa toimimiseen ja järjestää menetelmien käyttöönottoa tukevia webinaareja.