Kansainvälistymisrahoitus

Culture Moves Europe -liikkuvuustuki

Kulttuuri Luova Eurooppa
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
10.10.2022 – 31.5.2023 klo 23:59
Hakulomake

EU:n Luova Eurooppa rahoittaa taiteilijoiden ja muiden kulttuurialan ammattilaisten liikkuvuutta Culture Moves Europe -ohjelman kautta. Ohjelman käytännön toteutuksesta vastaa Goethe-Institut.

Mihin tukea voi hakea?

Tukea voi hakea ammatilliseen liikkuvuuteen, jonka tarkoitus on

 • tutustua Euroopan kulttuurin ja kulttuuriperintöön
 • tehdä taidetta ja työskennellä yhdessä muunmaalaisten taiteilijoiden ja ammattilaisten kanssa
 • oppia uutta
 • luoda ja syventää kansainvälisiä ammatillisia suhteita.

Liikkuvuustukea ei voi saada, jos matkan tarkoitus on ainoastaan näyttely, konsertti tai muu esiintyminen.

Liikkuvuusjakso voi kestää

 • 7-60 vrk (yksilöt)
 • 7-21 vrk (ryhmät).

Kenelle?

Liikkuvuustukea voivat hakea

 • taiteilijat
 • muut kulttuurialoilla toimivat ammattilaiset
 • 2-5 henkilön muodostamat ryhmät.

Kulttuurialoiksi luetaan kaikki EU:n Luova Eurooppa -ohjelman Kulttuurin alaohjelman kohdealat: arkkitehtuuri, kulttuuriperintö, muotoilu ja muoti, kirjallisuuden kääntäminen, musiikki, esittävät taiteet ja visuaaliset taiteet.

Tukea hakevan henkilön on oltava täysi-ikäinen ja asuttava laillisesti jossakin Luova Eurooppa -ohjelmaan osallistuvassa maassa.

Culture Moves Europe tukee erityisesti uransa alkuvaiheessa olevien ammattilaisten mahdollisuuksia kansainvälistyä.

Hakuaika

Culture Moves  Europe -liikkuvuustuessa on jatkuva haku, joka päättyy 31.5.2023 klo 23:59 (CET).

Hakemukset kootaan arviointiin seitsemän kertaa. Nämä "katkaisupäivät" ovat:

 • 31.10.2022
 • 31.12.2022
 • 31.1.2023
 • 28.2.2023
 • 31.3.2023
 • 30.4.2023
 • 31.5.2023.

Hakijat saavat tiedon tuloksista "katkaisupäivää" seuraavan kuukauden kolmannella viikolla. Esimerkiksi helmikuussa 2023 hakemuksensa jättävät kuulevat maaliskuun kolmannella viikolla, onko heille myönnetty liikkuvuusapuraha.

Apuraha maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä on 75% avustussummasta ja se maksetaan heti kun hakija on saanut myönteisen päätöksen ja allekirjoittanut tukisopimuksen. Loput 25% avustussummasta maksetaan matkan jälkeen. Tämä edellyttää, että apurahansaaja laatii kahden viikon sisällä lyhyen raportin matkasta ja toimittaa todisteet matkustuksesta (esim. juna-, lautta- tai lentoliput) sekä oleskelusta kohdemaassa (esim. kuitti tai muu todiste majoituksesta matkan ajankohtana).

Kuinka suuri liikkuvuusapuraha on?

Liikkuvuusapuraha koostuu kahdesta osasta: tuesta matkakustannuksiin ja tuesta elinkustannuksiin.

Matkatuen suuruus ja tuettava matkustustapa määräytyvät lähtö- ja kohdepaikkakuntien etäisyyden (yhdensuuntainen matka) mukaan:

Alle 600 km 350 € Lentäminen ei ole sallittua. Poikkeuksena erityisryhmät tai jos kyseessä on saari, jonne ei ole lauttayhteyksiä.
601 - 5000 km 350 € tai 700 € Matkatuki on 350 €, mutta jos matkustaa muutoin kuin lentämällä, voi saada ylimääräisen 350 €:n avustuksen matkakustannuksiin.
5001 km tai enemmän 700 € tai 1050 € Matkatuki on 700 €, mutta jos matkustaa muutoin kuin lentämällä, voi saada ylimääräisen 350 €:n avustuksen matkakustannuksiin.

 

Tuki elinkustannuksiin eli esimerkiksi majoitukseen, ruokailuihin, paikallismatkoihin ja työvälineisiin on kaikilla 75 € / vrk.

Erityisryhmiin (esim. liikkumisrajoitteiset) kuuluvien hakijoiden sekä perheen kanssa matkustavien on mahdollista saada lisätukea. Lisäksi viisumin tarvitsevat voivat saada lisätuen tähän liittyviin kustannuksiin.

Ryhmähakemuksissa jokainen ryhmän jäsen saa tuen, jonka suuruus määräytyy jokaisen ryhmän jäsenen henkilökohtaisen tilanteen mukaan.

Hakuprosessi

Voit hakea liikkuvuustukea Goethe-Institutin sähköisessä hakuportaalissa (Goethe-Application Portal, GAP). Sinun täytyy ensin luoda käyttäjätili portaaliin, jonka jälkeen pääset täyttämään hakulomakkeen.

Ryhmää koskevan hakemuksen täyttää ryhmänjohtaja kaikkien ryhmään kuuluvien henkilöiden puolesta.

Hakemus tehdään englanniksi ja hakulomakkeessa sinulta kysytään

 • henkilötiedot
 • taustakoulutus
 • ammatillinen kokemus
 • liikkuvuusprojektin kuvaus sisältäen mm. matkan tavoitteen ja merkityksen, tiedot kohdemaan yhteistyötahosta sekä odotetut pidemmän aikavälin tulokset.

Hakemuksen liitteiksi tarvitset

 • CV:n
 • portfolion
 • allekirjoitettu dokumentti, josta käy ilmi, että matka on valmisteltu yhteistyössä kohdemaan yhteistyötahon
 • todisteen laillisesta oleskelusta Suomessa (esim. passikopio).

On tärkeää, että perehdyt ennen hakemista huolellisesti Goethe-Institutin hakuohjeistukseen.

Lisätietoja ja kyselytunnit

Nämä hakuohjeet eivät korvaa Culture Moves Europe -ohjelman virallisia englanninkielisiä hakuehtoja ja -ohjeita, joihin löydät linkin alta.

Lisätietoja hausta saat Suomen Luova Eurooppa -yhteyspisteestä sekä Goethe-Institutista osoitteessa culturemoveseurope [at] goethe.de (huom. viestit englanniksi).

Goethe-Institut järjestää kevään aikana kyselytunteja liikkuvuustuen hakijoille perjantaisin. Seuraa ilmoituksia Culture Moves Euope -ohjelman some-kanavissa (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter)

 

 

EU-lippu, Euroopan unionin osarahoittama