Kansainvälistymisrahoitus

Culture Moves Europe -residenssituki (III hakukierros)

Kulttuuri Luova Eurooppa
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
15.3.2024 – 15.5.2024 klo 23:59
Hakulomake

EU:n Luova Eurooppa tarjoaa residensseille rahoitusta Culture Moves Europe -ohjelman kautta. Ohjelman käytännön toteutuksesta vastaa Goethe-Institut.

Mihin tukea voi hakea?

Tukea voi hakea taiteilijoiden ja muiden kulttuurialan ammattilaisten vastaanottamiseksi ja residenssin järjestämiseksi.

Culture Moves Europe -rahoitus kattaa residenssihankkeen,

 • joka tapahtuu jossain Luova Eurooppa -ohjelmaan osallistuvassa maassa ja pääsääntöisesti yhdessä kohteessa
 • johon osallistuu 1-5 taiteilijaa tai muuta kulttuurialan ammattilaista joko avoimen haun kautta tai kutsuttuna 
 • joka kestää yhtäjaksoisesti 22 - 180 vuorokautta.

Residenssihankkeen on liityttävä kahteen seuraavista tavoitteista:

 • tutkiminen: tutkimustyö, tietyn teeman tai uuden konseptin työstäminen
 • luominen: osallistuminen kollektiiviseen luovaan prosessiin, jonka tarkoitus on toteuttaa uusi teos
 • oppiminen (non-formaali): osallistujien osaamisen ja taitojen vahvistaminen
 • yhteyksien luominen: ammatillisen verkoston kehittäminen, ammatillinen kehittyminen, vuoropuhelu uusien yleisöjen kanssa
 • muutos: yhteiskunnallisen muutoksen edistäminen Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteen arvojen ja periaatteiden mukaisesti.

Rahoitusta voi hakea hankkeelle, joka edustaa yhtä Luova Eurooppa -ohjelman Kulttuurin alaohjelman kohdealoista tai on poikkitaiteellinen. Kohdealoja ovat

 • arkkitehtuuri
 • esittävät taiteet
 • kaunokirjallisuus
 • kulttuuriperintö
 • muotoilu ja muoti
 • musiikki
 • visuaaliset taiteet.

Avustusta ei voi hakea, jos vierailun tarkoitus on yksinomaan näyttely, konsertti tai muu esiintyminen. Sitä ei voi myöskään hakea jo toteutuneille tai käynnissä oleville residensseille.

Kenelle?

Residenssin järjestäjänä (residency host) voi toimia ja avustusta hakea taho, joka

 • on aktiivinen arkkitehtuurin, esittävien taiteiden, kaunokirjallisuuden, kulttuuriperinnön, muodin tai muotoilun, musiikin tai visuaalisten taiteiden alalla
 • on juridinen henkilö eli esimerkiksi yhdistys, säätiö tai yritys
 • omaa riittävät valmiudet (mm. tilat, palvelut ja tuki taiteilijalle) toteuttaa residenssi ja mentoroida osallistuvia taiteilijoita/ammattilaisia residenssin ajan.

Hakija voi olla kokenut residenssinjärjestäjä tai uusi toimija. Culture Moves Europe on avoin myös kansainvälisesti vielä kokemattomille tai syrjäisemmissä paikoissa sijaitseville residensseille. 

Residenssitaiteilijoiden tai muiden osallistuvien ammattilaisten on oltava vähintään 18-vuotiaita ja oleskeltava laillisesti jossakin Luova Eurooppa -ohjelmaan osallistuvista maista tai näiden merentakaisilla alueille (mm. Aruba, Azorit, Grönlanti ja Ranskan Polynesia).

Hakuaika

Culture Moves  Europe -residenssituen hakuaika päättyy 15.5.2024 klo 23:59 (CET).

Hakuprosessi tapahtuu kahdessa vaiheessa. Hakijat saavat tiedon tuloksista 8.7.2024. Tämän jälkeen myönteisen päätöksen saaneet vahvistavat mm. vierailuun osallistuvat taiteilijat ja residenssin ajankohdan (ns. residency info card) 30.10.2024 mennessä. Rahoitussopimus allekirjoitetaan viimeistään 4 viikon kuluessa tästä.

Itse residenssin on toteuduttava viimeistään 31.5.2025 mennessä. Aloitusajankohta voi olla aikaisintaan 15.8.2024, ei kuitenkaan ennen avustussopimuksen allekirjoitusta.

Kuinka suuri avustus on?

Residenssiavustuksen suuruuteen vaikuttaa vierailevien taiteilijoiden/ammattilaisten lukumäärä ja vierailun kesto.

Avustus koostuu kolmesta osasta: tuesta residenssin järjestämiseen, tuesta liikkuvuuteen ja ylimääräisestä tuesta, joka maksetaan saapuvien taiteilijoiden/ammattilaisten tarpeiden mukaan.

 • Tuki residenssin järjestämiseksi kattaa vastaanottavat tahon kustannuksia ja on suuruudeltaan 35 € / vrk / hlö
 • Liikkuvuustuki koostuu matka-avustuksesta ja päivärahasta, joiden suuruudet ovat 350-700 € / hlö ja 25 € / vrk / hlö.
 • Ylimääräinen tuki kattaa mm. vierailijoiden oleskelulupakustannuksia, vammaistuen ja perhelisän alle 10-vuotiaiden lasten kanssa saapuville.

Avustus maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä maksetaan 30 arkipäivän sisällä sopimuksen allekirjoituksesta. Sen suuruus on 60 % residenssin järjestämiseen suunnatusta tuesta ja liikkuvuustuesta sekä 60 % mahdollisesta vammaistuesta. Loput avustuksesta maksetaan residenssihankkeen päätyttyä, kun tuensaaja on jättänyt lyhyen residenssiraportin.

Avustus on kertakorvaus (lump-sum). Avustussummat myönnetään sellaisina todellisista kuluista riippumatta. Löydät lisätietoa matka-avustuksesta ja ylimääräisen tuen summista Goethe-Institutin ehdotuspyynnöstä (linkki sivun alalaidassa).

Hakuprosessi

Voit hakea residenssiavustusta Goethe-Institutin sähköisessä hakuportaalissa (Goethe-Application Portal, GAP). Sinun täytyy ensin luoda edustamallesi organisaatiolle käyttäjätili portaaliin, jonka jälkeen pääset täyttämään hakulomakkeen.

Hakemus tehdään englanniksi.

On ensiarvoisen tärkeää, että perehdyt ennen hakemista huolellisesti Goethe-Institutin hakuohjeistukseen ja haun ehdotuspyyntöön, jonka linkin löydät tämän sivun alalaidasta.

Hakija voi jättää tällä hakukierroksella vain yhden hakemuksen.

Lisätietoja ja kyselytunnit

Nämä hakuohjeet eivät korvaa Culture Moves Europe -ohjelman virallisia englanninkielisiä hakuehtoja ja -ohjeita, joihin löydät linkin alta.

Lisätietoja hausta saat Suomen Luova Eurooppa -yhteyspisteestä sekä Goethe-Institutista osoitteessa culturemoveseurope [at] goethe.de (huom. viestit englanniksi).

Goethe-Institut järjestää kevään 2024 aikana kyselytunteja perjantaisin residenssituesta kiinnostuneille. Seuraa ilmoituksia Culture Moves Euope -ohjelman some-kanavissa (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter).

EU-lippu, Euroopan unionin osarahoittama