Finansiering för internationalisering

Culture Moves Europe-residensstöd (ansökningsomgång III)

Kulturväsendet Kreativa Europa
Status
Avslutad
Ansökningstid
15.3.2024 – 15.5.2024 kl 23:59
Ansökningsblankett

EU:s Kreativa Europa erbjuder finansiering för residens via programmet Culture Moves Europe. Goethe-Institut ansvarar för det praktiska genomförandet av programmet.

Vad kan man ansöka om stöd för?

Stöd kan sökas för att ta emot konstnärer och andra yrkespersoner inom kultur och för att ordna residens.

Culture Moves Europe-finansieringen omfattar ett residensprojekt

 • som sker i ett land som deltar i programmet Kreativa Europa och i regel på ett ställe
 • i vilken 1–5 konstnärer eller andra proffs inom kulturbranschen deltar genom antingen öppen ansökan eller inbjudan
 • som pågår oavbrutet i 22–180 dygn.

Residensprojektet ska anknyta till två av följande mål:

 • forskning: forskningsarbete, bearbetning av ett visst tema eller nytt koncept
 • skapande: att delta i en kollektiv kreativ process vars syfte är att skapa ett nytt verk
 • lärande (non-formellt): att stärka deltagarnas kompetens och färdigheter
 • skapa kontakter: att utveckla ett professionellt nätverk, professionell utveckling, dialog med nya publiker
 • förändring: att främja förändringar i samhället i enlighet med värderingarna och principerna i initiativet Det nya europeiska Bauhaus.

Man kan ansöka om finansiering för ett projekt som representerar ett av målområdena för delprogrammet Kultur i Kreativa Europa eller som är tvärkonstnärligt. Målområden är

 • arkitektur
 • scenkonst
 • skönlitteratur
 • kulturarv
 • design och mode
 • musik
 • visuell konst.

Man kan inte ansöka om understöd om besökets enda syfte är en utställning, en konsert eller ett annat uppträdande. Understöd kan inte heller sökas för residens som redan genomförts eller pågår.

För vem?

Residensets anordnare (residency host) kan vara och understöd kan sökas av en aktör som

 • är aktiv inom arkitektur, scenkonst, skönlitteratur, kulturarv, mode eller design, musik eller visuell konst
 • är en juridisk person, till exempel en förening, en stiftelse eller ett företag
 • har tillräcklig beredskap (bl.a. lokaler, tjänster och stöd för konstnären) att genomföra residenset och fungera som mentor för de deltagande konstnärerna/yrkespersonerna under residensen.

Den sökande kan vara en erfaren residensarrangör eller en ny aktör. Culture Moves Europe är också öppen för residens som inte har internationell erfarenhet eller som ligger mer avlägsna.

Residenskonstnärerna eller de övriga yrkespersonerna som deltar ska vara minst 18 år och vistas lagligt i något av de länder som deltar i Kreativa Europa-programmet eller i deras utomeuropeiska regioner (bl.a. Aruba, Azorerna, Grönland och Franska Polynesien).

Ansökningstid

Ansökningstiden för Culture Moves Europe-residensstödet går ut 15.5.2024 kl. 23:59 (CET).

Ansökningsprocessen genomförs i två skeden. De informeras om resultaten 8.7.2024. Därefter bekräftar de som fått ett positivt beslut bl.a. vilka konstnärer som deltar i besöket och residensets tidpunkt (s.k. residency info card) senast 30.10.2024. Finansieringsavtalet undertecknas senast inom 4 veckor efter detta.

Själva residenset ska genomföras senast 31.5.2025. Inledningstidpunkten kan vara tidigast 15.8.2024, dock inte förrän understödsavtalet har undertecknats.

Hur stort är understödet?

Residensunderstödets storlek påverkas av antalet besökande konstnärer/yrkespersoner och besökets längd.

Understödet består av tre delar: stöd för ordnande av residens, mobilitetsstöd och extra understöd som betalas enligt de ankommande konstnärers/yrkespersonernas behov.

 • Stödet för att ordna residens täcker den mottagande aktörens kostnader och är 35 €/dygn/pers.
 • Mobilitetsstödet består av resebidrag och dagtraktamente, vars storlek är 350–700 €/pers. och 25 €/dygn/pers.
 • Det extra understödet täcker bl.a. kostnader för uppehållstillstånd för besökarna, stöd för personer med funktionsnedsättning och familjetillägg för personer som anländer med barn under 10 år.

Understödet betalas i två delar. Den första delen betalas inom 30 vardagar efter att avtalet har undertecknats. Dess storlek är 60 procent av stödet för ordnande av residens och mobilitetsstödet samt 60 procent av det eventuella stödet för personer med funktionsnedsättning. Resten av understödet betalas efter att residensprojektet avslutats när stödmottagaren har lämnat in en kort residensrapport.

Understödet är en engångsersättning (lump sum). Understödsbeloppen beviljas som sådana oberoende av de faktiska kostnaderna. Du kan hitta mer information om resebidrag och extra bidrag i Goethe-Instituts inbjudan att lämna in förslag (länk nere på sidan).

Ansökningsprocessen

Du kan ansöka om residensunderstöd i Goethe-Instituts elektroniska ansökningsportal (Goethe-Application Portal, GAP). Du måste först skapa ett användarkonto i portalen för den organisation du representerar, varefter du kan fylla i ansökningsblanketten.

Ansökan görs på engelska.

Det är av största vikt att du före ansökan noggrant bekantar dig med Goethe-Instituts ansökningsanvisningar och inbjudan att lämna in förslag, vars länk finns nere på denna sida.

Under denna ansökningsomgång kan den sökande lämna in endast en ansökan.

Mer information och frågetimmar

Dessa ansökningsanvisningar ersätter inte Culture Moves Europe-programmets officiella engelskspråkiga ansökningsvillkor och anvisningar som du hittar bakom länken.

Mer information om ansökan får du från Finlands Kreativa Europa Desk samt från Goethe-Institut på adressen culturemoveseurope [at] goethe.de (culturemoveseurope[at]goethe[dot]de) (obs. meddelanden på engelska).

Under våren 2024 ordnar Goethe-Institut frågetimmar på fredagar för dem som är intresserade av residensstöd. Följ annonserna i Culture Moves Europe-programmets kanaler i sociala medier (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter).