Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ ammatillinen koulutus: Centres of Vocational Excellence (CoVEs) - haku päättyy 8.6.2023

Ammatillinen koulutus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistyminen
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
23.11.2022 – 8.6.2023 klo 18:00

Määräraha: 52 miljoonaa euroa

Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköiden tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen toimijoita mukauttamaan koulutustarjontaansa elinkeinoelämän tarpeisiin. Huippuyksiköt kokoavat yhteen partnerimaiden alueellisia kumppaneita kuten ammatillisen perus- ja jatkokoulutuksen tarjoajia, korkeakouluja, tutkimuslaitoksia, yrityksiä, elinkeinoelämän järjestöjä, viranomaisia jne.

Hankkeiden valinnasta ja hallinnoinnista vastaa Euroopan komission toimeenpanovirasto Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA). Opetushallitus antaa yleistä ohjeistusta näiden hankkeiden hakemiseen.

Yhteistyöryhmässä tulee olla vähintään kahdeksan kumppania vähintään neljästä Erasmus+-ohjelmamaasta. Kustakin maasta on oltava:

A) vähintään yksi yritys, alan tai sektorin edustaja (esim. elinkeinoelämän järjestö tai ammattiyhdistys)

ja

B) vähintään yksi ammatillisen koulutuksen tarjoaja (toisella ja/tai kolmannella asteella).