Finansiering för internationalisering

Erasmus+ yrkesutbildning: Ansökan om finansiering för yrkeskunskapscentrum avslutas den 8 juni 2023

Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering
Status
Avslutad
Ansökningstid
23.11.2022 – 8.6.2023 kl 18:00

Anslag: 52 miljoner euro

Målet för yrkeskompetenscentren (Centres of Vocational Excellence, CoVE) är att stöda aktörer inom yrkesutbildningen att anpassa sitt utbildningsutbud till näringslivets behov.  Kompetenscentren samlar partnerländernas regionala samarbetspartner, såsom tillhandahållare av yrkesinriktad grund- och vidareutbildning, högskolor, forskningsinstitut, företag, näringslivsorganisationer, myndigheter o.s.v.