Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ ammatillinen koulutus: Kapasiteetinvahvistamishankkeiden haku päättyy 28.2.2023

Ammatillinen koulutus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
25.11.2022 – 28.2.2023 klo 18:00

Ammatillisen koulutuksen kapasiteetinvahvistamishankkeissa tuetaan kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, jotka perustuvat EU:n jäsenvaltioissa, Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvien kolmansien maiden tai ohjelmaan osallistumattomien kolmansien maiden ammatillisen koulutuksen alalla toimivien organisaatioiden monenvälisiin kumppanuuksiin. Kapasiteetinvahvistamishankkeiden tavoitteena on esimerkiksi vahvistaa ammatillisen koulutuksen kykyä vastata työelämän tarpeisiin, parantaa henkilöstön osaamista, oppilaitosten johtamista ja laadunhallintaa sekä edistää kansainvälistymistä. Tavoitteena on parantaa ohjelmaan osallistumattomien kolmansien maiden ammatillisten oppilaitosten ja järjestelmien kapasiteettia.

Hankkeiden tulee kohdistua yhteen tai useampaan seuraavista teemoista:

Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Laadunhallinta

Opettajien/kouluttajien osaamisen kehittäminen ja täydennyskoulutus

Avaintaidot, mukaan lukien yrittäjyys

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisen kehittäminen tulevaisuuden aloille

Digitaalisen ja vihreän siirtymän edellyttämän osaamisen kehittäminen

Osaamisen sovittaminen nykyisiin ja tuleviin työmahdollisuuksiin

Muu haun tavoitteita vastaava aihealue

 

Toiminnossa noudatetaan kertakorvaukseen perustuvaa rahoitusmallia. Hankkeiden avustus on vähintään 100 000 euroa ja enintään 400 000 euroa.

 

Hankkeiden kesto on 1, 2 tai 3 vuotta.