Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ ammatillinen koulutus, korkeakoulutus ja yleissivistävä koulutus: Erasmus+ Teacher Academies -toiminnon haku päättyy 7.9.2021

Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Erasmus+ Teacher Academies- toiminnossa tuetaan opettajankoulutuksen kehittämistä eurooppalaisessa yhteistyössä.