Erasmus+ Teacher Academies -toiminnossa tuetaan opettajankoulutuksen kehittämistä eurooppalaisessa yhteistyössä. Verkostot edistävät monikielisyyttä ja kulttuurista monimuotoisuutta, kehittävät opettajien koulutusta EU:n koulutuspoliittisten painopisteiden mukaisesti ja edistävät eurooppalaisen koulutusalueen tavoitteiden saavuttamista.
Oppilaita ja opettaja pöydän äärellä