Erasmus Teacher Academies- toiminnossa tuetaan opettajankoulutuksen kehittämistä eurooppalaisessa yhteistyössä.
Oppilaita ja opettaja pöydän äärellä

Erasmus Teacher Academies -toiminnolla kehitetään eurooppalaista ja kansainvälistä yhteistyötä opettajien koulutuksessa, edistetään monikielisyyttä ja kulttuurista monimuotoisuutta, kehitetään opettajien koulutusta EU:n koulutuspoliittisten painopisteiden mukaisesti ja edistetään eurooppalaisen koulutusalueen tavoitteiden saavuttamista.

Panostamalla Euroopan tason yhteistyöhön pyritään vastaamaan opettajankoulutuksen kohtaamiin haasteisiin, kuten alan houkuttelevuuteen ja ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksien tarjoamiseen.