Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för yrkesutbildning, högskoleutbildning och allmänbildande utbildning: Ansökningstiden för insatsen Erasmus+ Teacher Academies går ut 7.9.2021

Yrkesutbildning Högskoleutbildning Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen
Status
Arkiverad
Ansökningstid
20.4.2021 – 7.9.2021 kl 18:00
Ansökningsblankett
Ansökningar om finansiering

Erasmus+ Teacher Academies-insatsen stöder utvecklingen av lärarutbildningen genom europeiskt samarbete.