Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ ammatillinen koulutus: Liikkuvuushankkeiden (KA102 ja KA116) haku päättyy 11.2.2020

Ammatillinen koulutus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistyminen
Tila
Päättynyt
Hakuaika
18.11.2019 – 11.2.2020 klo 13:00
Hakulomake
Rahoitushaku-uutinen
Määräraha
cirka 7,8 miljoner euro
Lisätietoa antavat
erasmus.ammatillinen@oph.fi

Liikkuvuushanketta voivat hakea ammatillisen koulutuksen organisaatiot, jotka lähettävät oppilaita ja henkilöstöä ulkomaille sekä kansallisia verkostoja koordinoivat organisaatiot. Liikkuvuushankkeeseen voivat osallistua kaikki ammatillisen koulutuksen sektorilla toimivat yksityiset tai julkiset organisaatiot, kuten:

  • Oppilaitokset
  • Yritykset, mukaan lukien pk-sektori ja yhteisölliset yritykset
  • Työ- ja elinkeinoelämän edustajat, mukaan lukien kauppakamarit ja työmarkkinalaitokset
  • Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot ja järjestöt
  • Paikallisen, alueellisen ja kansallisen tason julkiset laitokset
  • Ohjausta, neuvontaa ja tietopalveluja tarjoavat tahot
  • Koulutuspolitiikan kentällä toimivat organisaatiot
  • Tutkimuslaitokset ja säätiöt

Liikkuvuushankkeissa hakijana toimii aina organisaatio. Yksityiset henkilöt eivät voi hakea tukea toiminnosta. Organisaatio voi hakea rahoitusta yksin ja/tai kansallisen verkoston puolesta.

Kukin organisaatio tai verkosto voi jättää vain yhden hakemuksen eli yhdellä hakemuksella haetaan liikkuvuuksia kaikille kohderyhmille (opiskelijat, vastavalmistuneet, henkilöstö).  Sama organisaatio voi kuitenkin toimia useamman eri kansallisen verkoston koordinaattorina.

Hankkeessa täytyy olla vähintään kaksi (2) organisaatiota eri maista (lähettävä ja vastaanottava organisaatio). Kansallisessa verkostossa tulee olla vähintään kolme (3) kotimaista organisaatiota, joista yksi on koordinaattori.