Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ ammatillinen koulutus: Strategisten kumppanuushankkeiden (KA202) haku päättyy 23.4.2020

Ammatillinen koulutus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistyminen
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
25.11.2019 – 23.4.2020 klo 13:00
Hakulomake
Määräraha
cirka 2 miljoner euro (yrkesutbildningens andel)
Lisätietoa antavat
erasmus.ammatillinen@oph.fi

Kumppanuushanketta voivat hakea ammatillisen perus- ja täydennyskoulutuksen parissa toimivat organisaatiot, kuten:

  • Oppilaitokset
  • Yritykset, mukaan lukien pk-sektori ja yhteisölliset yritykset
  • Työ- ja elinkeinoelämän edustajat, mukaan lukien kauppakamarit ja työmarkkinalaitokset
  • Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot ja järjestöt
  • Paikallisen, alueellisen ja kansallisen tason julkiset laitokset 
  • Ohjausta, neuvontaa ja tietopalveluja tarjoavat tahot
  • Koulutuspolitiikan kentällä toimivat organisaatiot
  • Tutkimuslaitokset ja säätiöt

Kumppanuushankkeissa hakijana toimii aina organisaatio. Yksityiset henkilöt eivät voi hakea tukea toiminnosta.

Hankkeessa täytyy olla vähintään kolme (3) organisaatiota eri maista.