Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ korkeakoulutus: Eurooppalaisen liikkuvuuden (KA103) haku päättyy 11.2.2020

Tila
Arvioitavana
Hakuaika
6.11.2019 – 11.2.2020 klo 13:00
Hakulomake
Rahoitushaku-uutinen
Määräraha
noin 16 miljoonaa euroa
Lisätietoa antavat
erasmus@oph.fi

Erasmus+ -ohjelman hakukierroksella 2020 korkeakoulut ja liikkuvuuskonsortiot voivat hakea tukea eurooppalaiseen, eli ohjelmamaiden välillä tapahtuvaan liikkuvuuteen oman maansa kansallisesta Erasmus+ -toimistosta, Suomessa Opetushallituksesta. Liikkuvuusapurahojen myöntämisen edellytyksenä on, että korkeakoululla on komission myöntämä Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE). Liikkuvuuskonsortiolla on oltava kansallisen toimiston myöntämä akkreditointi (Accreditation of Higher Education Mobility Consortia). Uuden liikkuvuuskonsortion on haettava liikkuvuuskonsortion akkreditointia erillisellä hakulomakkeella (ks. tarkemmin erillinen hakukuulutus liikkuvuuskonsortioille, KA108).

 

Kukin korkeakoulu voi jättää vain yhden Erasmus+ eurooppalaisen liikkuvuuden (KA103) hakemuksen hakukierrosta kohti. Oman hakemuksen lisäksi korkeakoulun on mahdollista olla mukana useamman korkeakoulun tai muun organisaation muodostamassa liikkuvuuskonsortiossa.