Finansiering för internationalisering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökan för Europeisk mobilitet (KA103) slutar 11.2.2020

Status
Avslutad
Ansökningstid
6.11.2019 – 11.2.2020 kl 13:00
Ansökningsblankett
Ansökningar om finansiering
Statsunderstöd
noin 16 miljoonaa euroa
Mer information
erasmus@oph.fi

Under ansökningsrundan för 2020 för Erasmus+-programmet kan högskolor och mobilitetskonsortier ansöka om bidrag för europeisk mobilitet, dvs. för mobilitet mellan programländer, från det egna landets nationella Erasmus+kontor, i Finland från Utbildningsstyrelsen. En förutsättning för att mobilitetsstipendier ska beviljas är att högskolan har Erasmus Charter som beviljas av kommissionen (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE). Mobilitetskonsortiet ska ha ackreditering som beviljats av det nationella kontoret, (Mobility Consortium Accreditation). Ett nytt mobilitetskonsortium ska ansöka om ackreditering för mobilitetskonsortium på en separat ansökningsblankett (se närmare separat utlysning för mobilitetskonsortier, KA108).

Varje högskola kan lämna in endast en ansökan för Erasmus+ europeisk mobilitet (KA103) under en ansökningsrunda. Det är möjligt för högskolan att utom att lämna in sin egen ansökan vara med i ett mobilitetskonsortium som består av flera högskolor eller andra organisationer.