Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ korkeakoulutus: Globaalin liikkuvuuden (KA171) haku päättyy 20.2.2024

Korkeakoulutus Globaali yhteistyö Erasmus+ Erasmus+ korkeakoulutukselle Kansainvälistyminen
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
30.11.2023 – 20.2.2024 klo 13:00
Hakulomake

Vuoden 2024 Erasmus+ -hakukierroksella on haettavissa tukea korkeakoulujen vaihtoihin ns. ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden (kumppanimaiden) korkeakoulujen kanssa. Eurooppalainen korkeakoulu tai liikkuvuuskonsortio hakee tukea sekä saapuvaan että lähtevään liikkuvuuteen oman maansa Erasmus+ kansallisesta toimistosta, Suomessa Opetushallituksesta. Liikkuvuusapurahojen myöntämisen edellytyksenä on, että eurooppalaisella korkeakoululla on komission myöntämä Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE).

Oman hakemuksen lisäksi korkeakoulun on mahdollista olla mukana useamman korkeakoulun muodostamassa liikkuvuuskonsortiossa. Liikkuvuuskonsortiolla on oltava kansallisen toimiston myöntämä akkreditointi eli liikkuvuuskonsortion peruskirja (Mobility Consortium Accreditation), jota haetaan samaan aikaan erillisellä hakulomakkeella ja joka voidaan myöntää tällä kierroksella kahdeksi vuodeksi (ks tarkemmin erillinen hakukuulutus liikkuvuuskonsortioille, KA130).

Jos korkeakoulu ei kuulu mihinkään liikkuvuuskonsortioon, jättää se vain yhden liikkuvuustukihakemuksen kullakin globaalin liikkuvuuden hakukierroksella.

Hakemus jätetään sähköisesti viimeistään 20.2.2024 klo 13.00 Suomen aikaa (klo 12.00 CET).