Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ korkeakoulutus: Liikkuvuuskonsortioiden akkreditointi (KA108) haku päättyy 5.2.2020

Tila
Arvioitavana
Hakuaika
6.11.2019 – 5.2.2020 klo 13:00
Hakulomake
Määräraha
Under ansökan beviljas inte finansiering.

Erasmus+ -ohjelman hakukierroksella 2020 tukea eurooppalaisen ja globaalin liikkuvuuden tukea voivat yksittäisten korkeakoulujen lisäksi järjestää myös korkeakoulujen ja muiden toimijoiden muodostamat liikkuvuuskonsortiot eli yhteenliittymät.

 

Liikkuvuuskonsortiolla on oltava kansallisen toimiston myöntämä akkreditointi. Uuden liikkuvuuskonsortion on haettava liikkuvuuskonsortion akkreditointia erillisellä hakulomakkeella  (Accreditation of Higher Education Mobility Consortia, KA108). Akkreditointi on menettely, jolla Opetushallitus toteaa liikkuvuuskonsortion hakukelpoisuuden. Akkreditointi antaa konsortiolle oikeuden hakea Erasmus+ eurooppalaisen ja globaalin liikkuvuuden tukea korkeakoulutukselle.