Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ -ohjelman erillishaku KA3, ammatillinen koulutus: Centres of Vocational Excellence (CoVEs) - haku päättyy 20.2.2020

Ammatillinen koulutus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistyminen
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
25.11.2019 – 20.2.2020 klo 18:00
Määräraha
20 miljoner euro

Haun tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen huippuyksiköiden (Centres of Vocational Excellence) välistä yhteistyötä Euroopan tasolla. Tavoitteena on koota yhteen useita paikallisia/alueellisia kumppaneita, kuten ammatillisen perus- ja jatkokoulutuksen tarjoajia, korkeakoulutuksen toimijoita (esim. ammattikorkeakouluja), tutkimuslaitoksia, teknologiakeskuksia, yrityksiä, elinkeinoelämän järjestöjä ja yhdistyksiä, työmarkkinaosapuolia, kansallisia ja alueellisia viranomaisia, julkisia työvoimapalveluja jne.

Yhteistyöryhmässä tulee olla vähintään kahdeksan kumppania vähintään neljästä Erasmus+-ohjelmamaasta (joista vähintään kaksi Euroopan unionin jäsenvaltiota). Kustakin maasta on oltava:

A) vähintään yksi yritys, ala tai sektorin edustajia (esim. elinkeinoelämän järjestöjä tai ammattiyhdistyksiä)

ja

B) vähintään yksi ammatillisen koulutuksen tarjoaja (toisella ja/tai kolmannella asteella).

Hankkeiden valinnasta ja hallinnoinnista vastaa Euroopan komission toimeenpanovirasto Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA). Opetushallitus antaa yleistä ohjeistusta näiden hankkeiden hakemista varten.