Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Lyhytkestoisten liikkuvuushankkeiden avustushaku (KA122-SCH) päättyy 20.2.2024

Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Taiteen perusopetus Varhaiskasvatus Erasmus+ Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
29.11.2023 – 20.2.2024 klo 13:00
Hakulomake
Määräraha
cirka 1 139 000 euroa
Lisätietoa antavat
Linda Salmijärvi, puh. 0295 331 619
Sirkka Säikkälä, puh. 0295 338 583
Maive Matikainen, puh. 0295 338 613
Katariina Petäjäniemi, puh. 0295 338 506
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@oph.fi

Valintaperusteet

ARVIOINTIKRITEERIT
Toimitetut hakemukset arvioidaan antamalla pisteitä nollasta sataan jäljempänä esitettyjen arviointikriteerien ja painotusten perusteella. Huomioon otetaan ainoastaan hakemukset, jotka ylittävät seuraavat kynnysarvot.
▪ vähintään 60 pistettä yhteensä 100 pisteestä
▪ vähintään puolet kunkin kolmen arviointikriteeriluokan enimmäispisteistä.

Relevanssi (enintään 20 pistettä)
Hankesuunnitelman laatu (enintään 50 pistettä)
Jatkotoimien laatu (enintään 30 pistettä)

Pistejärjestyksessä olevalta valintalistalta avustuksen saavat ne hankkeet, joille jaossa oleva budjetti riittää.

Painopistealueet

Osallisuus ja moninaisuus
Digitaalisuus
Ympäristövastuullisuus
Aktiivinen kansalaisuus

Hakuaika päättyy 20.2.2024 klo 13.00 Suomen aikaa (klo 12.00 CET)

Voit yhdellä hakemuksella hakea liikkuvuustukea sekä henkilöstön että oppilaiden/opiskelijoiden oppimiseen liittyviin liikkuvuuksiin, jotka tapahtuvat Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvassa maassa. Tukea voit saada enintään 30 liikkuvuuteen, joiden kohteet etsitte itse.

Ota huomioon, että liikkuvuuksien tulisi aktiivisesti edistää Erasmus+ ohjelman painopisteitä: osallisuutta ja moninaisuutta, ympäristövastuullisuutta, tieto- ja viestintäteknologista osaamista sekä aktiivista kansalaisuutta.  Voit esimerkiksi sisällyttää nämä hankkeeseenne lisäämällä osallistujien tietoisuutta, jakamalla parhaita käytäntöjä ja valitsemalla sopivat liikkuvuusmuodot.

Erasmus+ -ohjelmaoppaassa on määritelty tarkasti tuettavat liikkuvuusmuodot:

 HenkilöstöOppilaat, Opiskelijat
Liikkuvuus-muodot
  • Job shadowing -jakso (2-60 pv)
  • Opettaminen ulkomailla (2-365 pv)
  • Kurssille osallistuminen (2-30 pv)
  • Ryhmäliikkuvuus (2-30 pv, vähintään 2 oppilasta/ryhmä)
  • Lyhytkestoinen liikkuvuus (10-29 pv)
  • Pitkäkestoinen liikkuvuus (30-365 pv)
OsallistujatOpettajat, koulun johto, muu henkilöstöOrganisaatiossa kirjoilla olevat oppilaat
Muu toiminta
  • Kutsutut asiantuntijat (2-60 pv)
  • Opettajaopiskelijaharjoittelijoiden vastaanottaminen (10-365 pv)
  • Valmistelevat vierailut oppilasliikkuvuudessa
  • Valmistelevat vierailut