Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Pienimuotoisten kumppanuushankkeiden (KA210-SCH) hakuaika päättyy 22.3.2023

Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Taiteen perusopetus Varhaiskasvatus Erasmus+ Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle
Tila
Haettavissa
Hakuaika
14.12.2022 – 22.3.2023 klo 13:00
Hakulomake
Lisätietoa antavat
Tytti Voutilainen, puh. 0295 331 778, tytti.voutilainen(at)oph.fi
Juuli Juntura, puh. 0295 331 660, juuli.juntura(at)oph.fi

Yleissivistävän koulutuksen pienimuotoisissa kumppanuushankkeissa (KA210-SCH) kehitetään varhaiskasvatusta, perusopetusta, lukiokoulutusta tai taiteen perusopetusta yhdessä kumppaneiden kanssa. Pienimuotoisissa kumppanuushankkeissa voidaan esimerkiksi syventyä tiettyyn teemaan ja suunnitella siihen liittyvää toimintaa, kuten työpajoja, virtuaalista työskentelyä, materiaalin työstämistä tai koulutuskokonaisuuksia. Osallistujat valitsevat hankkeen tavoitteisiin sopivat toimintatavat. 

Pienimuotoisten kumppanuushankkeiden kesto on 6–24 kuukautta, ja hankkeille myönnetään avustusta joko 30 000 euroa tai 60 000 euroa. Pienimuotoisessa kumppanuushankkeessa tulee olla vähintään kaksi organisaatiota kahdesta eri EU:n jäsenvaltiosta tai Erasmus+ -ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta. 

Erasmus+ pienimuotoisten kumppanuushankkeille on kaksi hakuaikaa vuodessa. Kevään hakuaika päättyy 22.3.2023 klo 13.00 Suomen aikaa. Kevään 2023 hakukierroksella on jaossa vähintään 180 000 euroa yleissivistävän koulutuksen pienimuotoisille kumppanuushankkeille.