Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för allmänbildande utbildning: Ansökningstiden för småskaliga partnerskap (KA210-SCH) går ut 22.3.2023

Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Grundläggande konstundervisning Småbarnspedagogik Erasmus+ Erasmus+ Allmänbildande utbildningen
Status
Avgjord
Ansökningstid
14.12.2022 – 22.3.2023 kl 13:00
Ansökningsblankett
Mer information
Tytti Voutilainen, tel. 0295 331 778, tytti.voutilainen(at)oph.fi
Juuli Juntura, tel. 0295 331 660, juuli.juntura(at)oph.fi

I småskaliga partnerskap inom Erasmus+ för allmänbildande utbildning (KA210-SCH) utvecklas småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning eller grundläggande konstundervisning tillsammans med partner. I småskaliga partnerskap kan man testa, prova eller utveckla olika arbetssätt eller metoder och skapa en grund för ett samarbetsnätverk.

Projektets längd är 6-24 månader, och projekt tilldelas antingen 30 000 eller 60 000 euro. Ett småskaligt partnerskap är transnationellt och omfattar minst två organisationer från två olika EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till Erasmus+ programmet.  

För småskaliga partnerskap finns två ansökningstider per år. Ansökningstiden på våren 2023 utgår den 22 mars kl. 13.00 finsk tid. På våren delas minst 180 000 euro ut till småskaliga partnerskap inom allmänbildande utbildning.