Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus + yleissivistävä koulutus: Täydennyskoulutushankkeiden (KA101) hakuaika päättyy 11.2.2020

Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Taiteen perusopetus Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle
Tila
Päättynyt
Hakuaika
14.11.2019 – 11.2.2020 klo 13:00
Hakulomake
Rahoitushaku-uutinen
Määräraha
cirka 1 800 000 €
Lisätietoa antavat
Sirkka Säikkälä, etunimi.sukunimi@oph.fi, puh. 0295 338 583

Valintaperusteet

  • Hankkeen relevanssi (enintään 30 pistettä)
  • Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu (enintään 40 pistettä)
  • Vaikuttavuus ja tulosten levittäminen (enintään 30 pistettä)

Hakijana voi olla yleissivistävän koulutuksen oppilaitos, koulu tai päiväkoti. Myös konsortio voi toimia hakijana. Konsortio on hakijoiden yhteenliittymä hankkeen valmistelua, toteutusta ja seurantaa varten. Konsortiossa on oltava yksi koordinaattori ja vähintään kaksi koulua ja/tai päiväkotia. Konsortiohakemuksen koordinaattorina on yleensä koulutuksen järjestäjä.