Uutinen

Ennätysmäärä täydennyskoulutushakemuksia Erasmus+ -ohjelmaan

Ohjelmat Erasmus+ Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle
Myönnetyn opetushenkilöstön Erasmus+ -ohjelman kansainvälisen täydennyskoulutuksen tuen avulla avulla lähes 1200 opettajaa osallistuu yleensä 1-2 viikon kurssille tai job shadowing -jaksolle toisessa maassa.
Kuvituskuva, alakoululaisia

Opetushenkilöstön Erasmus+ -ohjelman kansainvälisen täydennyskoulutuksen -tukea sai noin puolet hakijoista, tukea myönnettiin yhteensä 2,4 milj. euroa kaikkiaan 94 taholle. Tuen avulla näistä kouluista ja päiväkodeista lähes 1200 opettajaa osallistuu yleensä 1-2 viikon kurssille tai job shadowing -jaksolle toisessa maassa.

Tuen haku päättyi juuri kun Covid-19 pandemia pysäytti kansainvälisen liikkuvuuden. Koska tilanteen jatko on yhä epävarmaa, päätimme Opetushallituksessa myöntää kaikille nyt hyväksytyille hankkeille 12 kuukautta lisäaikaa. Yleensä liikkuvuuksia voi tehdä kahden vuoden aikana mutta nyt joustoa on siis kolmeen vuoteen saakka.

Kehittämistä tapahtuu useilla eri alueilla ja vaiheissa 

Toiminnan tarkoituksena on kehittää koko organisaatiota sen tarpeiden mukaisilla kansainvälisillä koulutuksilla. Tuen avulla usea henkilö koulusta tai päiväkodista osallistuu eri aineiden ja eri aikoina tapahtuvaan täydennyskoulutukseen mutta niin, että niiden kaikkien perussisällöt ovat lähtöisin yhteisestä tavoitteesta. Ja luonnollisesti kaikki tapahtuva toiminta edesauttaa aina kouluja ja päiväkoteja toteuttamaan opetus- tai varhaiskasvatussuunnitelmaansa. Tämä kaikki varmistetaan asianmukaisella hakemuksella, jossa hakija tekee eurooppalaisen kehittämissuunnitelman ja kertovat sen, kuinka liikkuvuuksien hallinto järjestetään vaikuttavalla tavalla.

Kaikki hakijat saavat hakemuksestaan pisteytyksen ja sanallisen arvioinnin, ja sen avulla he voivat kehittää edelleen hankeosaamistaan. Hankkeita ei myöskään jätetä toimimaan yksin.

Opetushallitus järjestää hankkeiden yhteyshenkilöille teknistä ja sisällöllistä koulutusta ja neuvontaa koko hankekauden ajan.

Konsortiohakemuksia ennätysmäärä  

Tämän ohjelmakauden viimeisellä hakukierroksella on aistittavissa jo Erasmus+ -ohjelman uudet tuulet.

Euroopan unionin komissio ja jäsenmaat ovat viemässä ensi vuonna alkavaa uutta ohjelmakautta jatkuvuuden suuntaan ja konsortiot ovat tässä keskeisessä asemassa. Konsortiot antavat useille kouluille ja päiväkodeille mahdollisuuden osallistua kansainväliseen toimintaan mahdollisimman keveällä tavalla. Konsortiossa yksi taho vastaa hakemuksesta, toiminnasta, hallinnoinnista ja loppuraportoinnista., jolloin konsortioon osallistuvat jäsenet voivat keskittyä vaikuttavaan toimintaan.

Hakukierroksella hyväksyttiin 9 konsortiota, joissa jäseninä on peräti 72 päiväkotia tai koulua. Suurin konsortio on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ”Maailmalle yhdessä liikkuen 2020 – 2022” -hanke, jolle on myönnetty tukea 245.960 € ja se koostuu 14 jäsenestä ja 125 liikkuvuudesta. Pitkän tähtäimen tavoitteena on: 

  • motivoida lapsia ja nuoria kurkistamaan syvemmälle vieraisiin kieliin ja kulttuureihin
  • saada kansainvälisyys muuttumaan suunnitelmista ja papereista osaksi koulujen ja päiväkotien käytännön arkea ja toimintaa
  • luoda mallia kansainväliselle yhteistyölle alueilla/kansallisesti, yhteinen hyvä strategia 
  • luoda eheä pitkän tähtäimen polku varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.