Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Yhteistyöhankkeiden (KA220-SCH ja KA210-SCH) haku päättyy 23.3.2022

Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Varhaiskasvatus Erasmus+ Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
24.11.2021 – 23.3.2022 klo 13:00
Rahoitushaku-uutinen

Yleissivistävän koulutuksen Erasmus+ -yhteistyöhankkeissa kehitetään varhaiskasvatusta, perusopetusta, lukiokoulutusta tai taiteen perusopetusta yhdessä kumppaneiden kanssa. Lisäksi tavoitteena on, että organisaatiot kehittävät ja vahvistavat partneriverkostojaan sekä lisäävät kansainvälistä yhteistyötä ja toimintojensa kansainvälisyyttä. Yhteistyöhankkeita on kahdenlaisia: kumppanuushankkeita ja pienimuotoisia kumppanuushankkeita. 

Yhteistyöhankkeet jakautuvat kahteen eri hanketyyppiin: kumppanuushankkeet (Cooperation Partnerships KA220-SCH) ja pienimuotoiset kumppanuushankkeet (Small-scale Partnerships KA210-SCH)

Yhteistyöhankkeiden hakuaika päättyy 23.3.2022 klo 13.00 Suomen aikaa. 

Kevään 2022 hakukierroksella yleissivistävän koulutuksen kumppanuushankkeille on jaossa 1,6 miljoonaa euroa ja pienimuotoisille kumppanuushankkeille 240 000 euroa.