Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: Creative Innovation Lab -hankkeet 2022

Luova Eurooppa
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
1.3.2022 – 7.9.2022 klo 18:00
Hakulomake

Luova Eurooppa -ohjelman monialaisen toimintalinjan alla avautunut haku Creative Innovation Lab -hankkeille tarjoaa tukea innovatiivisiin kulttuurialoja ja audiovisuaalista alaa yhdistäviin digitaalisiin hankkeisiin.

Hankkeissa voit luoda av-alan, kulttuurin ja muiden luovien alojen välisenä yhteistyönä innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja (esim. työkaluja, malleja ja metodeja), jotka ovat helposti monistettavissa ja joissa on markkinapotentiaalia. Ratkaisujen pitää soveltua monistettaviksi (heti tai myöhemmin) audiovisuaaliselle alalle ja ainakin yhdelle toiselle kulttuuri- tai luovalle alalle.

 

Kenelle?

Tukea voi hakea yhdessä joukko kulttuurin, luovien alojen ja audiovisuaalisen alan sekä esim. teknologia-alan organisaatioita. Hankkeisiin toivotaan mukaan etenkin start-upeja ja yrityshautomoita. Mukana pitää olla vähintään 3 organisaatiota vähintään 2 Luova Eurooppa -ohjelmaan kuuluvasta maasta.

Hakijat tuovat hankkeeseen osaamista laajasti eri kulttuuri- ja luovilta aloilta, ml. audiovisuaaliselta alalta.
 

Hakuaika ja hankkeen aikataulu

Haku päättyy 7.9.2022. Haun tulokset julkaistaan tammikuussa ja avustussopimukset allekirjoitetaan maaliskuussa 2023.

Hankkeiden maksimikesto on 24 kk.
 

Paljon tukea voi hakea?

Haettavalle tuelle ei ole määritelty ylärajaa. EU-tuen osuus voi kuitenkin olla korkeintaan 60% hankkeen kokonaiskustannuksista.

Jaossa on yhteensä 13,6 miljoonaa euroa.
 

Mihin tukea voi hakea?

Hankkeiden tavoitteena on eri alojen välistä yhteistyötä lisäämällä vahvistaa kilpailukykyä, vihreää kehitystä, yhteistyötä, levitystä, näkyvyyttä, saatavuutta, monimuotoisuutta ja/tai yleisöpohjaa yli sektorirajojen.

Hankkeiden voivat keskittyä etenkin

  • käyttöoikeuksien hallintaan ja kaupalliseen hyödyntämiseen, mukaan lukien läpinäkyvyys ja oikeudenmukaiset korvaukset
  • tiedon keräämiseen ja analysointiin, liittyen etenkin sisällöntuotannon ja yleisötyön ennustemalleihin
  • kulttuurin ja luovien alojen ympäristöystävällisemmän arvoketjun luomiseen sekä inklusiivisten, kestävien ja  hyvinvointia lisäävien innovaatioiden kehittämiseen, mukaan lukien New European Bauhausiin liittyvät hankkeet
  • innovatiivisiin koulutustyökaluihin ja -sisältöihin, joissa hyödynnetään luovuutta ja luovia aloja ja pyritään torjumaan yhteiskunnallisia haasteita kuten misinformaatiota ja valeuutisia.

Hakuprosessi

Hakemukset jätetään sähköisesti EU:n Funding & Tenders -portaalin kautta. Ennen hakemuksen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti FTOP-portaalin hakusivulta löytyvään Call document -ehdotuspyyntöön, jossa käydään läpi haun tarkemmat reunaehdot.

Lisätietoja hausta saat Suomen Luova Eurooppa -yhteyspisteestä. Tarvittaessa saat lisätietoja myös toimeenpanovirasto EACEA:n osoitteesta EACEA-CROSS-INNOVLAB@ec.europa.eu (huom. englanniksi, ei hankekohtaista neuvontaa).