Finansiering för internationalisering

EU:s Kreativa Europa: Creative Innovation Lab-projekt 2022

Kreativa Europa
Status
Avslutad
Ansökningstid
1.3.2022 – 7.9.2022 kl 18:00
Ansökningsblankett

EU-programmet Kreativa Europe stöder Creative Innovation Lab-projekten, som ökar samhällsnyttan samt samarbetet mellan den kulturella och den audiovisuella sektorn med hjälp av nya digitala möjligheter.

I projekten kan du i samarbete med den audiovisuella sektorn, kulturen och andra kreativa branscher skapa innovativa digitala lösningar (t.ex. verktyg, modeller och metoder) som är lätta att kopiera och som har marknadspotential. Lösningar måste kunna kopieras (genast eller senare) till den audiovisuella sektorn och minst en annan kulturell eller kreativ bransch.


För vem?

Stöd kan sökas gemensamt av en grupp organisationer inom kultur, kreativa branscher och den audiovisuella branschen samt t.ex. start-ups och business incubators. Minst 3 organisationer från minst 2 länder som deltar i programmet Kreativa Europa måste delta.


Ansökningstiden

Ansökningstiden slutar 7.9.2022. Resultaterna publiceras i januari 2023.

Projekten kan pågå i högst 24 månader.
 

Vad finansieras?

Det finns ingen angiven summa att söka. EU finansierar högst 60 procent av projektets totala kostnader. Total budget för årets bidragsfördelning är 13,6 miljoner euro.

Syftet med projekten är att genom ökat samarbete mellan olika branscher stärka den europeiska kulturens och de kreativa sektorernas konkurrenskraft, samarbete, synlighet, tillgänglighet, mångfald och/eller publikbas.

Projekten kan i synnerhet fokusera på

  • hantering och kommersiellt utnyttjande av nyttjanderättigheter, inklusive transparens och rättvis ersättning
  • insamling och analys av information, i synnerhet gällande prognosmodeller för innehållsproduktion och publikarbete
  • att skapa en miljövänligare värdekedja för kultur och kreativa branscher, inklusive projekt som relaterar till New European Bauhaus
  • innovativa utbildningsverktyg och -innehåll som utnyttjar kreativitet och kreativa branscher och strävar efter att bekämpa samhälleliga utmaningar såsom desinformation och falska nyheter.
     

Ansökningsprocessen

Ansökningar lämnas elektroniskt via EU:s Funding & Tenders -portal.  Innan sökande lämnar in ansökan ska de omsorgsfullt läsa dokumentet Call document, som beskriver projektens prioriteringar och finansieringsvillkoren.

Kreativa Europa Desk vid Utbildningsstyrelsen ger råd till sökande i alla frågor som gäller ansökan.

Det är möjligt att få mer information också från addressen
EACEA-CROSS-INNOVLAB [at] ec.europa.eu (obs. på engelska, ingen projektspecifik rådgivning).