Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: eurooppalaiset foorumit 2024 (Platforms)

Luova Eurooppa
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
26.10.2023 – 31.1.2024 klo 18:00
Hakulomake

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma tukee eurooppalaisia foorumeita (European Platforms), jotka tarjoavat esiintymis- ja kansainvälistymismahdollisuuksia uransa alkuvaiheessa oleville eurooppalaisille taiteilijoille ja kulttuurialan ammattilaisille Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Tämän ohella foorumit tukevat myös muita ohjelman tavoitteita, kuten tapahtumien saavutettavuutta, yleisötyön kehittämistä, ympäristöystävällisempiä toimintamalleja ja ovat osaltaan luomassa nouseville taiteilijoille reilua ja osallistavaa työympäristöä. Foorumilla tulee olla yhteinen ohjelmisto- sekä viestintä- ja brändistrategia.

Tukea on jaossa yhteensä 47,4 miljoonaa euroa, jolla rahoitetaan arviolta 15 foorumia.

Kenelle?

Foorumi koostuu koordinaattorista ja vähintään 11 jäsenorganisaatiosta. Tässä kokoonpanossa on oltava edustettuna vähintään 12 maata.

Hakuaika ja hankkeen aikataulu

Haku päättyy 31.1.2024 klo 17 Brysselin aikaa. Haun tulokset julkaistaan heinäkuussa ja avustussopimukset allekirjoitetaan arviolta lokakuussa 2024.

Foorumitukea voi hakea korkeintaan 4 vuotta. 

Paljonko tukea voi hakea?

EU-tuki on enintään 2,8 miljoonaa euroa ja 80 % foorumin toiminnan kokonaiskustannuksista. 

Mihin tukea voi hakea?

Tuettavien foorumihankkeiden tulee

  • muodostaa koordinaattorista ja vähintään 11 jäsenorganisaatioista koostuva alusta, joka toimii nousevien taiteilijoiden ponnahduslautana kansainväliselle uralle
  • kehittää yhteinen viestintä- ja brändäysstrategia ja vakiinnuttaa foorumin käyttöön oma laatumerkki
  • tarjota jäsenorganisaatioille taloudellista tukea (cascade grant mechanism), jotta ne voivat foorumin tavoitteiden mukaisesti lisätä ohjelmistonsa monimuotoisuutta nostamalla esiin uusia eurooppalaisia kykyjä
  • luoda tätä varten foorumille yhteinen ohjelmistostrategia ja sitoutua käyttämään vähintään 70% vuosittaisesta tuesta uusien kykyjen esiin nostamiseen (esim. taiteilijapalkkiot, päivärahat, matka- ja majoituskustannukset, vuokrakustannukset, mentorointi jne.)
  • tukea vuosittain ainakin 50 nousevaa taiteilijaa
  • kannustaa kestävämpiin toimintatapoihin sekä laatia strategia ja seurantamenetelmät, joiden avulla tätä voidaan seurata
  • vahvistaa verkostoitumista ja vertaisoppimista sekä luoda strategia foorumin jäsenmäärän kasvattamiseksi vähintään yhdellä uudella jäsenellä per vuosi.

Hakuprosessi

Hakemukset jätetään sähköisesti EU:n Funding & Tenders -portaalin kautta. Ennen hakemuksen täyttämistä pitää tutustua huolellisesti portaalin hakusivulta löytyvään Call document -ehdotuspyyntöön, jossa käydään läpi haun tarkemmat reunaehdot.

Lisätietoja saat meiltä Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspisteestä.

Tarvittaessa saat lisätietoja myös osoitteesta EACEA-CREATIVE-EUROPE-PLAT [at] ec.europa.eu (huom. englanniksi, ei kuitenkaan hankekohtaista neuvontaa).

 

EU-lippu, Euroopan unionin osarahoittama