Finansiering för internationalisering

EU:s Kreativa Europa: europeiska plattformar 2024

Kreativa Europa
Status
Avslutad
Ansökningstid
26.10.2023 – 31.1.2024 kl 18:00
Ansökningsblankett

EU-programmet Kreativa Europe stöder europeiska plattformar, som ger möjligheter för europeiska konstnärer och kulturarbetare som befinner sig i början av sin karriär att uppträda och internationaliseras.

Det kommer att beviljas totalt 47,4 miljoner euro till uppskattningsvis 15 nätverk.

För vem?

Organisationer från minst 12 länder som ingår i programmet Kreativa Europa deltar (koordinator och minst 11 medlemmar).

Ansökningstiden

Ansökningstiden slutar 31.1.2024 klockan 18 finsk tid. Resultaterna publiceras i juni-juli 2024.

Projekten kan pågå i högst 4 år.

Vad finansieras?

EU-stödet utgör högst 2,8 miljoner euro och högst 80 procent av de totala kostnaderna för forumets verksamhet

Stöd beviljas bl.a. för koordinering, styrning, främjande och utvärdering av forumets verksamhet. Kommunikation, främjande av den europeiska kulturens synlighet och publikarbete är en viktig del av plattformens verksamhet.

Ansökningsprocessen

Ansökningar lämnas elektroniskt via EU:s Funding & Tenders -portal.  Innan sökande lämnar in ansökan ska de omsorgsfullt läsa dokumentet Call document, som beskriver projektens prioriteringar och finansieringsvillkoren.

Kreativa Europa Desk ger råd till sökande

Kreativa Europa Desk vid Utbildningsstyrelsen ger råd till sökande i alla frågor som gäller ansökan.

Det är möjligt att få mer information också från addressen EACEA-CREATIVE-EUROPE-PLATFORMS [at] ec.europa.eu (EACEA-CREATIVE-EUROPE-PLAT[at]ec[dot]europa[dot]eu)  (obs. på engelska, ingen projektspecifik rådgivning).

Medfinansieras av Europeiska unionen -logo