Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: eurooppalaiset verkostot 2024

Kulttuuri Luova Eurooppa
Tila
Haettavissa
Hakuaika
23.11.2023 – 7.3.2024 klo 18:00
Hakulomake
Lisätietoa antavat
Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspiste
Hanna Hietaluoma-Hanin & Riikka Koivula
Puh. 0295 338 540 & 0295 338 509
kulttuuri@oph.fi

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma tukee kulttuurin ja luovien alojen eurooppalaisia verkostoja, jotka kokoavat laajasti yhteen alan toimijoita ympäri Eurooppaa. Tällä nykyisen ohjelmakauden toisella hakukierroksella eurooppalaisille verkostoille on jaossa noin 39,7 miljoonaa euroa, jolla tuetaan arviolta 30 verkostoa.

Kenelle?

Tukea voivat hakea EU:n Luova Eurooppa -ohjelmaan kuuluvissa maissa toimivat laaja-alaiset kulttuurin ja luovien alojen eurooppalaiset verkostot. 

Hakuaika ja hankkeen aikataulu

Haku päättyy 7.3.2024 klo 18 Suomen aikaa. Tulokset on tarkoitus julkaista syyskuussa ja avustussopimukset allekirjoittaa joulukuussa 2024. Hankkeiden enimmäiskesto on 48 kuukautta. 

Paljonko tukea voi hakea?

EU-tuki on enintään 1,2 miljoonaa euroa ja 80% toiminnan kokonaiskustannuksista.

Mihin tukea voi hakea?

Tuki voi kohdistua esim. alan osaamisen kehittämiseen, toimijoiden verkostoitumiseen, koulutuksiin, neuvontaan, edunvalvontaan tai politiikan analysointiin ja kehittämiseen. Tuettavan toiminnan pitää liittyä haun tavoitteisiin, kuten alan toimijoiden toimintaedellytysten ja osaamisen vahvistamiseen, kulttuurin rooliin ja kulttuuriin osallistumiseen, kestävään kehitykseen, kulttuurin rooliin EU:n ulkosuhteissa sekä uuden teknologian hyödyntämiseen.

Hakuprosessi

Hakemukset jätetään sähköisesti EU:n Funding & Tenders -portaalin kautta. Ennen hakemuksen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti portaalin hakusivulta löytyvään Call document -ehdotuspyyntöön, jossa käydään läpi haun tarkemmat reunaehdot.

Neuvontaa saat Luova Eurooppa -yhteyspisteestä

Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspiste neuvoo hakijoita kaikissa rahoitushakuun liittyvissä kysymyksissä.