Finansiering för internationalisering

EU:s Kreativa Europa: europeiska nätverk 2024

Kulturväsendet Kreativa Europa
Status
Avslutad
Ansökningstid
23.11.2023 – 7.3.2024 kl 18:00
Ansökningsblankett

EU-programmet Kreativa Europa stöder europeiska nätverk, som samlar aktörer inom branschen i Europa i stor utsträckning. Det kommer att beviljas totalt 39,7 miljoner euro till uppskattningsvis 30 nätverk. 

För vem?

Finansiering kan sökas av ett europeiskt nätverk inom kultur eller kreativa branscher med medlemmar från flera länder som deltar i programmet Kreativa Europa. 

Ansökningstiden

Ansökningstiden slutar 7.3.2024 klockan 18 finsk tid. Resultaten ska publiceras i september och biståndsavtal undertecknas i december 2024. Projekten kan pågå i högst 48 månader.

Vad finansieras?

Stödet kan täcka t.ex. förstärkning av kompetens, nätverksarbete, utbildning och rådgivning, intressebevakning, samt policyanalys och utveckling. Aktiviteterna måste anknyta till stödets prioriteringar, som t.ex. förstärkning av kompetens, kulturens roll och deltagande i kulturen, miljö, kulturens roll i EU:s yttre förbindelser, samt utnyttjandet av ny teknologi.

EU-stödet är högst 1,2 miljoner euro och 80% av de totala kostnaderna för verksamheten.

Ansökningsprocessen

Ansökningar lämnas elektroniskt via EU:s Funding & Tenders -portal.  Innan sökande lämnar in ansökan ska de omsorgsfullt läsa dokumentet Call document, som beskriver projektens prioriteringar och finansieringsvillkoren.

Kreativa Europa Desk ger råd till sökande

Kreativa Europa Desk vid Utbildningsstyrelsen ger råd till sökande i alla frågor som gäller ansökan.