Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: Journalismin kumppanuushankkeet 2021

Luova Eurooppa
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
14.6.2021 – 26.8.2021 klo 18:00
Hakulomake

Luova Eurooppa -ohjelman monialaisen toimintalinjan alla on avautunut haku journalismin kumppanuushankkeille.  Jaossa on yhteensä 7,6 miljoonaa euroa.

Haun tavoitteena on rohkaista ammattimaisia uutismediaorganisaatioita parantamaan ammattijournalismin toiminta- ja kilpailukykyä tukemalla innovatiivisten liiketoimintamallien testaamista, parhaiden käytäntöjen jakamista sekä innovatiivisia yhteistyöaloitteita.

Rahoitusta voi hakea yhteistyöhankkeille uutismedian kaikilla sektoreilla tai näiden väillä. Hankkeet voivat liittyä joko liiketoiminnan tai journalististen prosessien kehittämiseen.

Hankkeiden avulla lisätään yhteistyötä ja juurrutetaan systeemistä muutosta alalle. Toimenpiteiden on oltava perusteltuja ja perustua valittujen sektoreiden tarpeisiin.

Hankkeiden tuloksena voi olla esim.

  • laajoja verkostoja, joissa uutismedian ammattilaiset jakavat parhaita käytäntöjä
  • alakohtaisia tietoyhteenliittymiä, jotka käsittelevät teknisiä formaatteja ja/tai journalismin eri genrejä
  • journalistien ja alan liiketoiminnan ammattilaisten osaamisen kehittämistä
  • uusia innovaatioita ja luovia toimintamalleja journalismin tuotanto- ja jakeluprosesseissa
  • uutissisältöihin kohdistuvan kiinnostuksen kasvu eri yhteiskunta-, kieli- ja ikäryhmissä
  • lisää näkyvyyttä journalistisesti tuotetuille sisällöille.