Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: journalismin kumppanuushankkeet 2022

Luova Eurooppa
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
24.2.2022 – 22.9.2022 klo 18:00
Hakulomake

EU:n Luova Eurooppa -ohjelman Monialaisen toimintalinjan alla on avautunut haku journalismin kumppanuushankkeille.  Jaossa on yhteensä 7,5 miljoonaa euroa.

Haun tavoitteena on rohkaista ammattimaisia uutismediaorganisaatioita parantamaan ammattijournalismin toiminta- ja kilpailukykyä tukemalla yhteistyötä, digitalisia taitoja sekä rajat ylittävää ja/tai yhteistyössä toteutettavaa laadukasta sisältöä. Hankkeet kehittävät eurooppalaisena yhteistyönä alan liiketoimintaa ja/tai journalistisia prosesseja.


Kenelle?

Hankkeissa pitää olla mukana vähintään 3 alan toimijaa kolmesta Luova Eurooppa -ohjelmaan osallistuvasta maasta.

Osallistujat voivat olla voittoa tavoittelemattomia, julkisia ja yksityisiä median jakelukanavia (ml. lehdistö ja verkkomedia, radio ja podcastit, TV) sekä muita uutismediaan keskittyviä organisaatioita (esim. alan yhdistykset ja kansalaisjärjestöt, säätiöt ja koulutusorganisaatiot).

 

Hakuaika ja hankkeen aikataulu

Haku päättyy 22.9.2022 (huom. hakuaikaa on jatkettu, alkuperäinen dead-line oli 7.9.).  Haun tulokset julkaistaan joulukuussa 2022 ja avustussopimukset allekirjoitetaan helmikuussa 2023.

Hankkeiden maksimikesto on 24 kk.
 

Paljon tukea voi hakea?

Haettu tuki voi vaihdella 300.000 ja 2,5 miljoonan euron välillä. EU-tuen osuus voi olla korkeintaan 80% hankkeen kokonaiskustannuksista.
 

Mihin tukea voi hakea?

Rahoitusta voi hakea yhteistyöhankkeille uutismedian kaikilla sektoreilla tai näiden väillä. Hankkeet voivat liittyä  liiketoiminnan ja/tai journalististen prosessien kehittämiseen.

Hankkeiden avulla lisätään yhteistyötä ja juurrutetaan systeemistä muutosta alalle. Toimenpiteiden on oltava perusteltuja ja perustua valittujen sektoreiden tarpeisiin.

Hankkeiden tuloksena voi olla esim.

  • laajoja verkostoja, joissa uutismedian ammattilaiset jakavat parhaita käytäntöjä
  • alakohtaisia tietoyhteenliittymiä, jotka käsittelevät teknisiä formaatteja ja/tai journalismin eri genrejä
  • journalistien ja alan liiketoiminnan ammattilaisten osaamisen kehittämistä
  • uusia innovaatioita ja luovia toimintamalleja journalismin tuotanto- ja jakeluprosesseissa
  • uutissisältöihin kohdistuvan kiinnostuksen kasvu eri yhteiskunta-, kieli- ja ikäryhmissä
  • lisää näkyvyyttä journalistisesti tuotetuille sisällöille.
     

Hakuprosessi

Hakemukset jätetään sähköisesti EU:n Funding & Tenders -portaalin kautta. Ennen hakemuksen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti FTOP-portaalin hakusivulta löytyvään Call document -ehdotuspyyntöön, jossa käydään läpi haun tarkemmat reunaehdot.

Lisätietoja hausta saat Suomen Luova Eurooppa -yhteyspisteestä. Tarvittaessa saat lisätietoja myös toimeenpanovirasto EACEA:n osoitteesta EACEA-CREATIVE-EUROPE-JOURNALISM-PARTNERSHIPS [at] ec.europa.euclass="spamspan" (huom. englanniksi, ei hankekohtaista neuvontaa).