Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: kaunokirjallisuuden levityshankkeet 2023

Luova Eurooppa
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
15.11.2022 – 7.3.2023 klo 18:00
Hakulomake

HUOM. Hakuaikaa on jatkettu, haku päättyy 7.3.2023 (aiemmin 21.2.2023).


Luova Eurooppa -ohjelmasta on mahdollista hakea rahoitusta eurooppalaisen kaunokirjallisuuden kääntämiseen, julkaisuun, levitykseen ja markkinointiin.

Tukea on jaossa yhteensä 5 miljoonaa euroa ja sitä myönnetään noin 40 hankkeelle.
 

Kenelle?

Tukea voi hakea joko yksittäinen hakijaorganisaatio tai useamman organisaation muodostamana konsortio. Tukea voivat siis hakea esim. kustantamot yksin tai yhteistyössä muiden kirja- ja kustannusalan toimijoiden kanssa.

Koordinoivan organisaation on pitänyt olla toiminnassa vähintään 2 vuotta ennen hakemuksen jättämistä.
 

Hakuaika ja hankkeen aikataulu

Haku päättyy 7.3.2023. Haun tulokset julkaistaan kesä-heinäkuussa ja avustussopimukset allekirjoitetaan elo- ja lokakuun 2023 välillä. Hankkeet voivat alkaa avustussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Hankkeiden maksimikesto on 3 vuotta. 
 

Paljonko tukea voi hakea?

Hankkeiden pitää sisältää vähintään 5 käännettävää teosta. Rahoituksen suuruus riippuu käännettävien teosten lukumäärästä. Rahoitus on aina osarahoitusta ja sillä voidaan kattaa korkeintaan 60% hankkeen kokonaiskustannuksista.

Vuonna 2023 rahoitusta voi hakea:

  • Pienille hankkeille: 5-10 käännettävää teosta, EU-tuki enintään 100.000 euroa
  • Keskikokoisille hankkeille: vähintään 11 käännettävää teosta, EU-tuki 200.000 euroa
  • Suurille hankkeille: vähintään 21 käännettävää teosta, EU-tuki enintään 300.000 euroa

 

Mihin tukea voi hakea?

Kääntämisen, markkinoinnin ja levityksen lisäksi hankkeet voivat sisältää myös käännösoikeuksien myyntiin tähtäävää business-to-business -vientitoimintaa.

Tuen tavoitteena on

  • vahvistaa eurooppalaisen kaunokirjallisuuden levitystä ja monimuotoisuutta.
  • kannustaa kääntämään ja markkinoimaan teoksia vähemmän käytetyiltä kieliltä, jotta niiden levitys isommille markkinoille EU:ssa ja sen ulkopuolella helpottuu.
  • auttaa löytämään uusia yleisöjä.
  • vahvistaa kirja-alan kilpailukykyä kannustamalla yhteistyöhön kirja-alan arvoketjun sisällä.

Tässä haussa hankkeeseen on poikkeuksellisesti mahdollista sisällyttää myös teosten kääntämista ja julkaisemista ukrainaksi ukrainalaisten pakolaisten tarpeisiin.


Hakuprosessi

Hakemukset jätetään sähköisesti EU:n Funding & Tenders -portaalin kautta. Ennen hakemuksen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti portaalin hakusivulta löytyvään Call document -ehdotuspyyntöön, jossa käydään läpi haun tarkemmat reunaehdot.

Lisätietoja saat meiltä Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspisteestä.