Finansiering för internationalisering

EU:s Kreativa Europa: projekt för spridning av europeisk skönlitteratur 2023

Kreativa Europa
Status
Avslutad
Ansökningstid
15.11.2022 – 7.3.2023 kl 18:00
Ansökningsblankett

OBS. Ansökningstiden har förlängts, ansökningstiden slutar 7.3.2023 (tidigare 21.2.2023).
 

Genom programmet Kreativa Europa kan man ansöka om finansiering för översättning, publicering, spridning och marknadsföring av europeisk skönlitteratur.

Total budget för årets bidragsfördelning är 5 miljoner euro och cirka 40 projekt ska finansieras.
 

För vem?

Stöd kan sökas antingen ensam (t.ex. ett förlag), eller som ett konsortium bestående av minst två bok- och förlagsorganisationer.

Den koordinerande organisationen ska ha varit verksam minst 2 år innan ansökan lämnas in.
 

Ansökningstiden

Ansökningstiden slutar 7.3.2023. Resultaten publiceras i juni-juli och bidragsavtal kommer att undertecknas i augusti-oktober 2022.

Projekten kan pågå i högst 3 år.
 

Vad finansieras

Projekten ska innehålla minst 5 verk som ska översättas. Finansieringens storlek beror på antalet verk som ska översättas. Finansieringen utgör alltid delfinansiering och kan täcka högst 60 procent av projektets totala kostnader.

År 2023 kan finansiering sökas för:

  • Små projekt: 5–10 verk som ska översattas, EU-bidraget högst 60 % och 100 000 euro
  • Medelstora projekt: minst 11 verk som ska översattas, EU-bidraget högst 60 % och 200 000 euro
  • Stora projekt: minst 21 verk som ska översättas, EU-bidraget högst 60 % och 300 000 eur

Man kan söka finansiering för översättning, publicering, spridning och marknadsföring av europeisk skönlitteratur och för främjande av försäljningen av översättningsrättigheter.

Projekt för spridning av skönlitteratur

  • stärker spridningen och mångfaldighet av europeisk skönlitteratur
  • uppmuntrar översättningar från mindre använda språk för att dess spridning till större marknader både inom och utanför EU blir lättare.
  • hjälper med att hitta nya publik.
  • stärker bokindustrins konkurrenskraft genom att uppmuntra till samarbete inom bokbranschens värdekedja.

I denna utlysning är det exceptionellt möjligt att i projektet också inkludera översättning och publicering av verk på ukrainska för ukrainska flyktingars behov.
 

Ansökningsprocessen

Ansökningar lämnas elektroniskt via EU:s Funding & Tenders -portal.  Innan sökande lämnar in ansökan ska de omsorgsfullt läsa dokumentet Call document, som beskriver projektens prioriteringar och finansieringsvillkoren.

Kreativa Europa Desk vid Utbildningsstyrelsen ger råd till sökande i alla frågor som gäller ansökan.