Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: Medialukutaitohankkeet 2024

Luova Eurooppa
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
26.10.2023 – 7.3.2024 klo 18:00
Hakulomake

EU:n Luova Eurooppa -ohjelman Monialaisen toimintalinjan alla on avautunut rahoitushaku medialukutaitohankkeille.  Jaossa on yhteensä 2 miljoonaa euroa.
 

Tukea innovatiivisille medialukutaitohankkeille

Rahoitushaun tavoitteena on edistää medialukutaitoon liittyvää osaamisen vahvistamista ja tiedonvaihtoa Euroopassa. Rahoituksen avulla halutaan kehittää innovatiivisia rajat ylittäviä medialukutaitohankkeita ja -yhteisöjä jatkuvasti muuttuvassa digitaalisessa mediaympäristössä eri ikäryhmien tarpeet huomioiden.

Hankkeiden tulee liittyä vähintään kahteen seuraavista teemoista:

  • Jo olemassa olevien innovatiivisten medialukutaitohankkeiden edelleen kehittäminen, jakaminen ja laajentaminen. Hankkeet huomioivat muuttuvan median ekosysteemin, erityisesti toimimalla yli kulttuuri-, maa- ja kielirajojen.
  • Innovatiivisten, olemassa oleviin ja tuleviin verkkoympäristön haasteisiin (ml. disinformaatio) ratkaisuja tarjoavien, interaktiivisten verkkotyökalujen kehittäminen.
  • Kansalaisille kriittistä suhtautumista sekä disinformaation tunnistamista ja siihen reagoimista opettavien työkalujen ja materiaalien kehittäminen.
  • Muuttuvaan mediaympäristöön, kuten manipulaatio- ja AI-tekniikoihin liittyvien, medialukutaitokäytäntöjen kehittäminen.
     

Kenelle?

Hankkeissa pitää olla mukana vähintään 3 alan toimijaa kolmesta Luova Eurooppa -ohjelmaan osallistuvasta maasta.

Osallistujat voivat olla voittoa tavoittelevia tai tavoittelemattomia organisaatioita, julkisia tai yksityisiä toimijoita, kansainvälisiä organisaatioita, yliopisto- tai koulutusorganisaatioita, media-alan organisaatioita, tutkimus- tai teknologia-alan organisaatioita tai teknologian tarjoajia.
 

Hakuaika ja hankkeen aikataulu

Haku päättyy 7.3.2024. Haun tulokset julkaistaan heinäkuussa ja avustussopimukset allekirjoitetaan joulukuussa 2024.

Hankkeiden maksimikesto on 24 kk.
 

Paljonko tukea voi hakea?

Haettavan tuen maksimäärä on 500 000 euroa. EU-tuen osuus voi olla korkeintaan 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

 

Hakuprosessi

Hakemukset jätetään sähköisesti EU:n Funding & Tenders -portaalin kautta. Tutustu ennen hakemuksen jättämistä huolellisesti FTOP-portaalin hakusivulta löytyvään Call document -ehdotuspyyntöön, jossa käydään läpi haun tarkemmat reunaehdot.

Lisätietoja hausta saat Suomen Luova Eurooppa -yhteyspisteestä.
 

EU-lippu, Euroopan unionin osarahoittama