Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: Ukraina-hankkeet

Kulttuuri Luova Eurooppa
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
13.9.2022 – 29.11.2022 klo 18:00
Hakulomake

EU:n Luova Eurooppa -ohjelmassa on avautunut rahoitushaku hankkeille, jotka vahvistavat Ukrainan kulttuuri- ja luovia aloja kriisissä ja pyrkivät kulttuurin keinoin edistämään kotimaansa jättämään joutuneiden ukrainalaisten hyvinvointia.

Jaossa on 5 miljoonaa euroa yhteensä 3:lle hankkeelle. Tarkoitus on, että nämä hankkeet toimivat laajoina ja kokoavina hankkeina, jotka rahoittavat edelleen pienempiä paikallisia hankkeita.

 

Mihin tukea voi hakea?

Haun tavoitteena on tukea ukrainalaisia sekä maan kulttuuri- ja luovia aloja kriisin keskellä ja sen jälkeen. Rahoitusta myönnetään kolmentyyppisille hankkeille, jotka jaetaan lyhyen tähtäimen (short term) ja keskipitkän tähtäimen (medium term) kategorioihin.

Lyhyen tähtäimen hankkeiden tavoitteena on

  • tarjota ukrainalaisille taiteilijoille mahdollisuuksia tuoda esiin töitään Ukrainassa ja muissa Luova Eurooppa -ohjelmaan osallistuvissa maissa, tai
  • edistää kulttuurin keinoin kotimaastaan pakoon lähteneiden ukrainalaisten, erityisesti lasten, sopeutumista heidät vastaanottaneisiin maihin.

Keskipitkän tähtäimen hankkeen tavoite on

  • auttaa Ukrainan kulttuurikenttää sodanjälkeisessä jälleenrakennuksessa, ja
  • vahvistaa Ukrainan kulttuuriperintökentän ammattilaisten osaamista maan kulttuuriperinnön suojelussa.

Hankkeet voivat kestää 36 kuukautta.

Kenelle?

Hankkeissa pitää olla mukana vähintään 2 organisaatiota, joista 1 Ukrainasta ja 1 jostain muusta Luova Eurooppa -ohjelmaan osallistuvasta maasta.

Organisaatioilla tulee olla riittävä kokemus, asiantuntemus ja resurssit toteuttaa esittämänsä hanke.

Tarkoitus on, että lyhyen tähtäimen hankkeet jakavat edelleen rahoitusta apurahan, palkinnon tai vastaavan muodossa pienemmille hankkeille (nk. cascading grants). Tämän vuoksi hankkeiden valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota organisaatioiden projektinhallintaosaamiseen.
 

Hakuaika

Haku päättyy 29.11.2022. Tuloksista viestitään hakijoille helmikuussa 2023 ja avustussopimukset allekirjoitetaan maaliskuussa 2023.

 

Paljonko tukea voi hakea?

Lyhyen tähtäimen hanke voi hakea rahoitusta korkeintaan 2 miljoona euroa ja pidemmän tähtäimen hanke 1 miljoonaa euroa. EU-tuen osuus voi kummassakin tapauksessa olla korkeintaan 90 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

 

Hakuprosessi

Hakemukset jätetään sähköisesti EU:n Funding & Tenders -portaalin kautta. Ennen hakemuksen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti FTOP-portaalin hakusivulta löytyvään Call document -ehdotuspyyntöön, jossa käydään läpi rahoitushaun tarkemmat reunaehdot.

Lisätietoja hausta saat Suomen Luova Eurooppa -yhteyspisteestä. Tarvittaessa saat lisätietoja myös toimeenpanovirasto EACEA:n osoitteesta: EACEA-COOP-UA [at] ec.europa.eu (huom. englanniksi, ei hankekohtaista neuvontaa).

 

EU-lippu, Euroopan unionin osarahoittama