Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: Humanitäärisen avun vapaaehtoistoiminnan laatumerkin haku päättyy 24.9.2024

Kansalaistoiminta Nuorisotyö Euroopan solidaarisuusjoukot Kansainvälistyminen
Tila
Haettavissa
Hakuaika
10.6.2021 – 24.9.2024 klo 18:00
Hakulomake

Organisaatiot voivat hakea Euroopan komissiosta laatumerkkiä humanitäärisen avun vapaaehtoistoimintaan. Laatumerkin myötä organisaatiot voivat tarjota 18–35-vuotiaille nuorille mahdollisuuden osallistua humanitääriseen apuun liittyviin solidaarisuustoimiin.

Mitä on humanitäärisen avun vapaaehtoistoiminta?

Humanitäärisen avun vapaaehtoistoiminnan keskeinen tehtävä on kehittää solidaarisuutta jäsenvaltioiden välillä ja sellaisten kolmansien maiden kanssa, joihin ihmisen aiheuttamat tai luonnonkatastrofit vaikuttavat.

Humanitäärista apua tarvitseville unionin ulkopuolisille kansalaisille ja yhteisöille annettava apu, joka perustuu humaanisuuden, puolueettomuuden, tasapuolisuuden ja riippumattomuuden perusperiaatteisiin, on tärkeä osoitus solidaarisuudesta.

Euroopan humanitäärisen avun vapaaehtoisjoukkojen puitteissa toteutettavat toiminnot edistävät erityisesti tarveperusteisen humanitäärisen avun antamista. Sillä pyritään pelastamaan ihmishenkiä, ehkäisemään ja lieventämään inhimillistä kärsimystä ja säilyttämään ihmisarvo sekä haavoittuvassa asemassa olevien tai katastrofista kärsimään joutuneiden yhteisöjen valmiuksien ja selviytymiskyvyn vahvistamista.

Humanitäärisen avun vapaaehtoishankkeissa laatumerkin saaneet organisaatiot tarjoavat 18–35-vuotiaille nuorille mahdollisuuden osallistua vapaaehtoistoimintaan, jonka tavoitteena on tukea humanitäärisiä avustustoimia. Osallistujien turvallisuuden varmistamiseksi tämän ohjelmalohkon mukaista vapaaehtoistoimintaa voidaan tehdä ainoastaan maissa

  • joissa toteutetaan humanitäärisen avun toimia ja operaatioita ja
  • joissa ei ole käynnissä kansainvälisiä tai muita aseellisia konflikteja.

Organisaation roolit

Humanitäärisen avun vapaehtoistoiminnan laatumerkkiin sisältyy 2 roolia:

  • lähettävä eli tukiorganisaation rooli (Supporting)
  • vastaanottava eli isäntäorganisaation rooli (Hosting).

Huomaa, että tämä Euroopan komission myöntämä laatumerkki on eri kuin Opetushallituksesta haettava vapaaehtoistoiminnan laatumerkki.

Haku on avoinna koko ohjelmakauden ajan

Humanitäärisen avun vapaaehtoistoiminnan laatumerkin haku on jatkuva koko ohjelmakauden 2021–2027 ajan. Organisaatioiden, jotka aikovat osallistua vuoden 2025 humanitäärisen avun vapaaehtoishankkeisiin, tulle jättää hakemuksensa viimeistään 24.9.2024 klo 18.00 Suomen aikaa (17.00 CET).

Hyväksytyn laatumerkin saaneet organisaatiot voivat hakea komission myöhemmin ilmoittamana ajankohtana avustusta humanitäärisen avun vapaaehtoishankkeisiin.

Lisätietoja

Euroopan komission toimeenpanovirasto vastaa laatumerkin ja myöhemmin haettaviksi avattavien humanitäärisen avun hankkeiden hakuprosessista. Humanitäärisen avun vapaaehtoistoiminnan laatumerkin kuvaus löytyy ohjelmaoppaan sivuilta 52–59 (Quality label for Humanitarian Aid Volunteering) ja komission hakuilmoituksesta (linkit tämän sivun lopussa). 

Euroopan komissio vastaa hakuun liittyviin kysymyksiin:

  • EACEA-SOLIDARITY-CORPS(at)ec.europa.eu