Finansiering för internationalisering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökan om kvalitetsmärke för volontärarbete inom humanitärt bistånd avslutas 24.9.2024

Medborgaraktivitet Ungdomsväsendet Europeiska solidaritetskåren Internationalisering
Status
Pågående
Ansökningstid
10.6.2021 – 24.9.2024 kl 18:00
Ansökningsblankett

Organisationer kan hos Europeiska kommissionen ansöka om ett kvalitetsmärke för volontärarbete inom humanitärt bistånd. Organisationer som beviljats kvalitetsmärket kan ge unga mellan 18 och 35 år möjlighet att delta i solidaritetverksamhet i anslutning till humanitärt bistånd.

Europeiska kommissionens genomförandeorgan ansvarar för ansökningsprocessen för kvalitetsmärket och de humanitära biståndsprojekt som kan sökas senare. En beskrivning av kvalitetsmärket för volontärverksamhet inom humanitärt bistånd finns på sidorna 56–59 i programguiden (Quality Label for Humanitarian Aid Volunteering).

Ansökan om kvalitetsmärket för volontärarbete inom humanitärt bistånd är fortlöpande under hela programperioden 2021–2027. Organisationer som vill ta del i Humanitarian Aid Volunteering projekt 2025 skulle ansöka kvalitetsmärket senast den 24 september 2024 kl., 18.00 finsk tid (17.00 CET).

Observera att detta kvalitetsmärke inte är detsamma som det kvalitetsmärke för volontärverksamhet som söks hos Utbildningsstyrelsen.