Kansainvälistymisrahoitus

Music Moves Europe: Music education and learning

Kulttuuri Luova Eurooppa Kansainvälistyminen
Funding state
Arvioitavana
Application period
7.2.2020 – 30.4.2020 klo 14:00
Application form
Rahoitushaku-uutinen
For more information
Riikka Koivula
Hanna Hietaluoma-Hanin
kulttuuri@oph.fi

Music education and learning -haussa myönnetään rahoitusta noin 8 hankkeelle, joissa luodaan innovatiivisia musiikkikasvatuksen muotoja musiikki- ja koulutussektoreiden yhteistyönä.

Hankkeiden pitää edistää sosiaalista inkluusiota, eli tarjota osallistumismahdollisuuksia tällä hetkellä musiikkikasvatuksen ulkopuolella oleville lapsille. Hankkeet keskittyvät formaalin koulutuksen sijaan epäviralliseen oppimiseen ja arkioppimiseen. Tavoitteena on testata pienen mittakaavan hankkeita, joilla on eurooppalainen ulottuvuus.

Tukea voivat hakea koulutus- tai musiikkialalla toimivat organisaatiot, joilla on haun teemaan liittyvää osaamista. Hakijat voivat olla esim. julkisia toimijoita, oppilaitoksia tai muita musiikkialan toimijoita. Hakijoiden tulee tulla Luova Eurooppa -ohjelman Kulttuurin alaohjelmaan kuuluvista maista. 

Maksimituki on 30.000 euroa ja se voi olla korkeintaan 80% hankkeen kokonaiskustannuksista.

Hakuaikaa on pidennetty koronavirustilanteesta johtuen.