Kansainvälistymisrahoitus

Music Moves Europe: Professionalisation and training

Kulttuuri Luova Eurooppa Kansainvälistyminen
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
31.7.2019 – 31.10.2019 klo 13:00
Hakulomake
Lisätietoa antavat
Hanna Hietaluoma-Hanin
Riikka Koivula

Rahoitusta voi hakea nuorten muusikoiden ja alan ammattilaisten liiketoimintaosaamista kehittävien koulutusohjelmien toteuttamiseen.

Hakijoina voivat toimia alan oppilaitokset tai koulutus- ja musiikkialan kumppanuudet.

Rahoitusta myönnetään korkeintaan 90.000 euroa korkeintaan 80%:lle hankkeen kustannuksista.

Jaossa on yhteensä 900.000 euroa, jolla rahoitetaan arviolta 10 hanketta.