Valtionavustus

Valtionavustukset järjestöille 2023

Tila
Ratkaistu
Hakuaika
13.2.2023 – 24.3.2023 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
1 948 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Leo Pahkin

Valintaperusteet

Arvio hakijan edellytyksistä järjestää kuvattua toimintaa ml. aiemmat selvitykset tuen käytöstä
Toiminta on suunniteltu tarvelähtöisesti ja tavoitteellisesti
Hakijan taloudellisen tuen tarve
Hakija ei saa tarkoitettuun toimintaan muuta valtion rahoitusta
Rahoitettavaksi esitettävä toiminta on vakiintunutta ja/tai se ulottuu koko maahan

Avustuksen käyttötarkoitus

Valtionavustuksen avulla kehitetään kodin ja koulun yhteistyöstä huolehtivien järjestöjen toimintaa, tuetaan koulun vapaan harrastustoiminnan järjestämistä, tuetaan nimeltä mainittujen järjestöjen sekä eräiden vaihto-oppilasjärjestöjen toimintaa sekä lukiolaisten tiedeolympialaistoimintaa. Avustuksilla mahdollistetaan myös Kansanvalistusseuran ylläpitämän Etäkoulu Kulkurin/Nomadskolanin sekä kotiperuskoulun/hemgrundskolan ja Suomi-koulujen toimintaa ja kehittämistä sekä tuetaan Suomi-koulujen tuki ry:n ja kesälukioseura ry:n toimintaa. Avustuksen kohderyhmänä ovat järjestöt.

Kuka voi hakea

Hakukelpoisia ovat kodin ja koulun yhteistyöstä huolehtivat järjestöt, koulun vapaata harrastustoimintaa tukevat järjestöt, vaihto-oppilasjärjestöt, lukiolaisten tiedeolympialaistoimintaa koordinoivat järjestöt, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry, Ympäristökasvatuksen seura ry, Kesälukioseura ry sekä Suomi-Seura ry, Suomi-koulujen tuki ry, Kansanvalistusseura ja kotiperuskoulutoiminnasta (kansainvälisestä etäkoulutoiminnasta) vastaavat järjestöt sekä Karjalan liitto ry, Kriittinen Korkeakoulu ry ja Sofia opiston kannatusyhdistys ry.

Haettava rahoitus ja rahoituskausi

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2023 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta yhteensä 1 948 000 euroa valtion yleisavustusta.

HAKURYHMÄ 1:   271 000 euroa (valtion talousarvio 2023)

Valtionavustukset eräille järjestöille niiden toiminnan tukemiseen tavoitteena kodin ja koulun yhteistyön, kerhotoiminnan ja koulun vapaan harrastustoiminnan lisääminen, kehittäminen ja monipuolistaminen, ympäristötietoisuuden lisääminen.

Lukiolaisten tiedeolympialaistoiminnan järjestäminen.

HAKURYHMÄ 2:   1 677 000 euroa (valtion talousarvio 2023)

Valtionavustukset Suomi-koulujen toiminnan tukemiseen.

Valtionavustukset Kansanvalistusseuran ylläpitämän Etäkoulu Kulkurin/Nomadskolan sekä kotiperuskoulu/hemgrundskola -toiminnan tukemiseen.

Valtionavustukset kesälukioseura ry:lle

Valtionavustukset Karjalan liitto ry:lle

Valtionavustukset Kriittisen Korkeakoulun toimintaan

Valtionavustukset Sofia-opiston kannatusyhdistys ry:n ulkosuomalaisten sivistystoimintaan.

Valtionavustusta myönnetään vuoden 2023 määrärahasta. Avustusta voi käyttää vuoden 2023 kustannuksiin.

 

Hakeminen ja hakuohjeet

Valtionavustuksen hakuaika alkaa 13.2.2023 ja päättyy 24.3.2023 klo 16.15, jolloin hakemuksen tulee olla Opetushallituksessa. Hakemusta ei tarvitse lähettää erikseen postitse allekirjoitettuna. Hakemuksen valmistelija vastaa siitä, että hakemus on hakemuksessa ilmoitettujen allekirjoitusoikeuden omaavien henkilöiden tiedossa ja heidän hyväksymänsä mukainen. Opetushallitus ei käsittele myöhässä tulleita hakemuksia.

Valtionavustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella.

Hakemus tehdään hakijajärjestön nimissä. Hakemuksen allekirjoittajiksi merkittävillä henkilöillä tulee olla järjestön nimenkirjoitusoikeus.

Sähköistä hakua koskevissa teknisissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä Opetushallitukseen sähköpostiosoitteella valtionavustukset(at)oph.fi.

Näin hakemus arvioidaan

Valintaperusteet

  • Arvio hakijan edellytyksistä järjestää kuvattua toimintaa ml. aiemmat selvitykset tuen käytöstä
  • Toiminta on suunniteltu tarvelähtöisesti ja tavoitteellisesti
  • Hakijan taloudellisen tuen tarve
  • Hakija ei saa tarkoitettuun toimintaan muuta valtion rahoitusta
  • Rahoitettavaksi esitettävä toiminta on vakiintunutta ja/tai se ulottuu koko maahan

Rahoituspäätökset

Opetushallitus antaa päätökset valtionavustushakemuksiin sähköisesti. Päätös lähetetään hakijan sähköisessä hakemuslomakkeessaan ilmoittamaan hakijan viralliseen sähköpostiosoitteeseen sekä hankkeen yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

Opetushallitus pyrkii tekemään päätökset avustusten myöntämisestä huhtikuun loppuun mennessä.

Avustuspäätökset on julkaistu 25.4.2023

Opetushallitus on arvioinut hankkeet ja lähettänyt kaikille avustuspäätökset sähköpostitse.

Hakemuksia saapui kaiken kaikkiaan 22 kpl. Haettujen avustusten summa oli 2 422 336 € ja avustusta myönnettiin 21 hakijalle yhteensä 1 948 000 €.