Valtionavustus

Valtionavustukset vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi-ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämiseen vuonna 2019

Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
30.1.2019 – 19.12.2019 klo 16:21
Hakulomake
Rahoitushaku-uutinen
Lisätietoa antavat
Ylitarkastaja Kimmo Koskinen

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtionavustusta seuraavaan hakukokonaisuuteen, mikäli eduskunta myöntää määrärahan:

Ylimääräinen valtionavustus vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämiseen vuonna 2019.

Valtionavustusta voidaan myöntää valtion talousarviossa olevan määrärahan mukaan enintään 86 % hyväksyttävistä laskennallisista kustannuksista. Opetustunnin laskennallinen kustannus on 25 €. 

Avustusta voidaan myöntää taholle, jolla on esi- tai perusopetuksen tai lukiokoulutuksen järjestämislupa. 

Hakukokonaisuus jakautuu kolmeen osioon. Kutakin avustusta haetaan sähköiseen hakemukseen sisältyvillä omilla osioillaan. 

Avustuksen käyttötarkoitus:

  • vieraskielisten oppilaiden ja opiskelijoiden suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetus tai muun opetuksen tukeminen
  • oman äidinkielen opetus

Avustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset:

  • Hakija on hakukelpoinen.
  • Hakemus on saapunut määräajassa Opetushallituksen sähköiseen hakupalveluun.
  • Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
  • Oppilaiden tai opiskelijoiden tulee olla koko perusopetuksen tai lukiokoulutuksen oppimäärää suorittavia.
  • Oppilas- tai opiskelijamäärissä otetaan huomioon ne oppilaat tai opiskelijat, jotka ovat osallistuneet opetukseen lukukauden alussa tai kurssimuotoisessa opetuksessa kurssin alkaessa.

Perusopetukseen valmistava opetus ja lukiokoulutukseen valmistava koulutus eivät sisälly tähän avustukseen.