Valtionavustus

Valtionavustus oppimisvaikeuksien arviointivälineiden kehittämiseen

Esiopetus Perusopetus
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
15.5.2023 – 7.6.2023 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
200 000 €
Lisätietoa antavat
opetusneuvos Riia Palmqvist, puh. 029 533 1668
undervisningsrådet Maj-Len Engelholm, tfn 029 533 1601 (ruotsinkieliset hakijat)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oph.fi.

Tausta ja tavoitteet 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2022 vp (13.12.2022) selvityksen mukaan lasten ja nuorten osaamistason laskun lisäksi erityisenä haasteena on osaamiserojen kasvu oppilaiden perustaidoissa, kuten lukemisen ymmärtämisessä ja sujuvuudessa sekä matematiikassa. Nämä osaamiserot liittyvät esimerkiksi kielitaustan vaikutuksiin sekä sosioekonomisen taustan kasvavaan merkitykseen oppimiselle. Myös erot alueiden ja koulujen välillä korostuvat entisestään. Oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja arviointi sekä oppimisen tukeminen tulisi ottaa entistä vahvemmin huomioon perusopetuksessa.  

 
Avustusta myönnetään oppimisvaikeuksien arviointivälineiden kehittämiseen. Tavoitteena on arviointivälineiden kehittäminen erityisesti lukutaidon edellytysten sekä matemaattisten taitojen arviointiin. Taitoja olisi hyvä kartoittaa jo ennen perusopetuksen alkamista.  

Kuka voi hakea?

 Hakukelpoisia ovat kunnat, kuntayhtymät, rekisteröidyt yhteisöt tai säätiöt, yliopistot ja ammattikorkeakoulut.   

Haettava rahoitus ja rahoituskausi 
Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2023 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta yhteensä 200 000 euroa oppimisvaikeuksien arviointivälineiden kehittämiseen. Avustus on käytettävä 31.5.2025 mennessä.


Hakuohjeet 

Valtionavustuksen hakuaika alkaa 15.5.2023 ja päättyy 7.6.2023 klo 16.15, jolloin hakemuksen tulee olla Opetushallituksessa. Valtionavustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Opetushallitus ei käsittele myöhässä tulleita hakemuksia. 
  
Hakijan tulee tutustua Yleisohjeeseen avustuksen hakijalle ja käyttäjälle:  
https://www.oph.fi/fi/yleisia-ohjeita-valtionavustusten-hakijoille-ja-k… 
 

Hakemus arvioidaan 

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:  

  • Arvio hakijan edellytyksistä toteuttaa arviointivälineen / arviointivälineitä esitetyn suunnitelman pohjalta 
  • Hakijan kokemus ja osaaminen tutkimuspohjaisten oppimiseen liittyvien arviointi- ja kartoitusvälineiden kehittämisestä 
  • Kehitettävien arviointivälineiden tutkimusperusteisuus katsotaan eduksi 
  • Arviointivälineiden toimivuus tulee olla testattu ennen avustuksen käyttöajan päättymistä  
  • Arviointiväline / arviointivälineet kehitetään kohderyhmille, joille kartoitusmateriaalia on olemassa toistaiseksi vain vähän 
  • Arviointivälineiden soveltuvuus kaikkien esi- ja perusopetuksen järjestäjien käyttöön 

 
Rahoituspäätökset 

Opetushallitus antaa päätökset valtionavustushakemuksiin sähköisesti. Päätös lähetetään hakijan sähköisessä hakemuslomakkeessaan ilmoittamaan hakijan viralliseen sekä hakijan ilmoittaman yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. 
  
Opetushallitus pyrkii tekemään päätökset avustusten myöntämisestä kesäkuun loppuun mennessä. 
 

Attachments