Valtionavustus

Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustukset 2021

Vapaa sivistystyö
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
16.3.2021 – 21.4.2021 klo 16:15
Hakulomake
Rahoitushaku-uutinen
Määräraha
1 099 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Heikki Tulkki

Valintaperusteet

Suunniteltujen toimenpiteiden organisointi ja toteutus
Kustannusarvion realistisuus
Tulosten hyödynnettävyys ja vaikutus tulevaisuudessa
Mahdolliset kerrannaisvaikutukset muille toimijoille
Oppilaitoksen strategisten tavoitteiden edistäminen
Valtionosuusyksiköiden määrä vuonna 2020

Tausta ja tavoitteet

Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632 ja 30.12.2014/1411 (14 § ja 16 §)
Valtionavustuslaki 27.7.2001/688
Valtion vuoden 2021 talousarvio, mom. 29.10.31.2.2. Vapaa sivistystyö

 Avustus on tarkoitettu kansalaisopistojen toiminnan kehittämiseen seuraavilla painopisteillä, joista yhteen haun tulee selvästi kohdentua:

*pedagoginen, erityisesti koulutuksen osaamisperusteisuuden, kehittäminen ja perustaitokoulutuksen ja työmahdollisuuksia vahvistavan koulutuksen kehittäminen
*oppilaitoksen kehittämisohjelman laatiminen ja oppilaitoksen kehittämis- ja laatutyö
*aktiivista kansalaisuutta sekä kansalais- ja järjestötoimintaa edistävän koulutuksen kehittäminen
*kestävää elämäntapaa edistävän koulutuksen kehittäminen
*digitaalisuus, etä- ja monimuoto-opetuksen kehittäminen ja laadunvarmistus

 

Kuka voi hakea?

Avustusta voivat hakea kansalaisopistojen ylläpitäjät.

Avustuksella tuettua laatu- ja kehittämistyötä on mahdollista toteuttaa myös useamman oppilaitoksen yhteisenä. Tällöin yksi oppilaitos tekee hakemuksen kaikkien mukana olevien oppilaitosten puolesta ja se nimetään avustusta vastuullisesti hallinnoivaksi oppilaitokseksi. Valtionavustus maksetaan tämän oppilaitoksen tilille. Hankkeen toteuttajien tulee tehdä keskenään valtionavustuslain mukainen yhteistyösopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista Opetushallituksen yleisohje valtionavustusten hakijoille ja käyttäjille (2/500/2016/OPH). 

 

Haettava rahoitus ja rahoituskausi

Opetushallitus on varautunut jakamaan kansalaisopistojen ylläpitäjille laatu- ja kehittämisavustuksina yhteensä noin 1 099 000 euroa. 

Avustusta myönnetään enintään 85 % hankkeen kokonaiskustannuksista, joten hakijan omarahoitusosuus on vähintään 15 %.

Avustusta voi alkaa käyttää avustuspäätöksen tiedoksi saamisesta ja sitä voi käyttää 31.12.2022 saakka. Avustuksen käytöstä tulee raportoida 15.6.2023 mennessä.

 

Hakeminen ja hakuohjeet

Opetushallitus avaa laatu- ja kehittämisavustukset haettavaksi 16.3.2021. Hakemuksen tulee olla tallennettuna sähköiseen hakujärjestelmään viimeistään 21.4.2021 klo 16.15. 

Hakulinkki: https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/337/?lang=fi

 

Näin hakemus arvioidaan

Avustushakemuksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota seuraaviin valintaperusteisiin:

Kehittämistoimenpiteiden laatu ja konkreettisuus:

suunniteltujen kehittämistoimenpiteiden

  • organisointi ja toteutus
  • kustannusarvion realistisuus
  • tulosten hyödynnettävyys ja vaikutus tulevaisuudessa 
  • mahdolliset kerrannaisvaikutukset muille toimijoille
  • strategisten tavoitteiden edistäminen
     

Oppilaitoksen toiminnan laajuus 

  • valtionosuusyksiköiden määrä vuonna 2021


Muita avustuksen myöntämisperusteita:

Laatu- ja kehittämisavustusta myönnetään samalle hakijalle yhtäjaksoisesti enintään kolmena perättäisenä vuotena. 

Avustusta myönnetään vain yhteen laatu- ja kehittämishankkeeseen hakijaa kohden lukuun ottamatta mahdollisia yhteishankkeita.   

Avustusta ei voi käyttää koulutuksen toteuttamiseen.

Aikaisemmin saaduista avustuksista on tehty selvitykset päätöksen edellyttämällä tavalla

 

Rahoituspäätökset

Opetushallitus pyrkii tekemään avustuspäätökset 17.5.2021 mennessä.

Lisätiedot

Lisätietoja antavat