Valtionavustus

Vapaan sivistystyön ylimääräinen avustus 2022 oppivelvollisille suunnatun koulutuksen oppimateriaalien rahoittamiseksi (kansanopistot)

Vapaa sivistystyö
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
16.6.2022 – 15.8.2022 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
62 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Heikki Tulkki
Asiantuntija Mirka Råback

Valintaperusteet

Hakijan vuodelle 2022 valtionosuusrahoituksen perusteena oleva kansanopistojen oppivelvollisisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen vahvistettu opiskelijamäärä, joka perustuu 20.9.2021 tiedonkeruussa ilmoitettuun opiskelijamäärään.
Myönnettävä avustus on enintään 6,90 euroa opiskelijaviikolta.
Myönnettävän avustuksen perusteena on 17 opiskelijaviikkoa opiskelijaa kohden.

Tausta ja tavoitteet

  •  Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632 ja 30.12.2014/1411 (14 § ja 16 §)
  •  Valtionavustuslaki 27.7.2001/688
  •  Oppivelvollisuuslaki 30.12.2020/1214 (4 § ja 5 §)
  •  Valtion vuoden 2022 2. lisätalousarvio, mom. 29.10.31. Vapaa sivistystyö

Avustus on tarkoitettu kansanopistojen oppivelvollisille suunnatussa koulutuksessa kevätkaudella 2022 aiheutuneiden oppimateriaalikustannusten korvaamiseen.

Kuka voi hakea?

Avustusta voivat hakea ne kansanopistojen ylläpitäjät, joille on myönnetty valtionosuusrahoitus oppivelvollisille suunnatun koulutuksen järjestämiseen vuodelle 2022.

Haettava rahoitus ja rahoituskausi

Avustusta myönnetään vuoden 2022 valtion II lisätalousarvion määrärahasta
momentilta 29.10.31 (vapaa sivistystyö). Avustuksella voidaan hyväksyä korvattavaksi oppimateriaaleista aiheutuneita kuluja aikavälillä 1.1.-31.7.2022.

Opetushallitus on varautunut jakamaan kansanopistojen oppimateriaaliavustusta yhteensä noin 62 000 euroa. Avustusta voidaan myöntää oppilaitoksen ylläpitäjälle maksimissaan 6,90 euroa opiskelijaviikkoa kohden ja jokaisen oppivelvollisen opiskelijan osalta 17 opiskelijaviikkoa.

Avustusta myönnetään sillä ehdolla, että eduskunta hyväksyy tarkoitukseen kohdennetun määrärahan valtion vuoden 2022 II lisätalousarviossa. (päivitys 29.6.2022: Eduskunta hyväksyi vuoden 2022 toisen lisätalousarvion 28.6.2022).

Avustusta voi alkaa käyttää avustuspäätöksen tiedoksi saamisesta takautuvasti oppimateriaalikustannusten kattamiseen aikavälillä 1.1.-31.7.2022. Avustuksen käytöstä tulee raportoida 31.10.2022 mennessä.

Hakeminen ja hakuohjeet

Opetushallitus avaa oppimateriaaliavustuksen haettavaksi 16.6.2022. Hakemuksen tulee olla tallennettuna sähköiseen hakujärjestelmään viimeistään 15.8.2022 klo 16.15. 

Hakulinkki: https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/395/?lang=fi

Näin hakemus arvioidaan

Hakemukset arvioidaan seuraavin perustein:

  1. hakijan vuodelle 2022 valtionosuusrahoituksen perusteena oleva kansanopistojen oppivelvollisisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen vahvistettu opiskelijamäärä, joka perustuu 20.9.2021 tiedonkeruussa ilmoitettuun opiskelijamäärään
  2. myönnettävä avustus on enintään 6,90 euroa opiskelijaviikolta
  3. myönnettävän avustuksen perusteena on 17 opiskelijaviikkoa opiskelijaa kohden

Rahoituspäätökset

Opetushallitus pyrkii tekemään avustuspäätökset 31.8.2022 mennessä.

Lisätiedot

Lisätietoja antavat 

  • haun sisältöjen osalta opetusneuvos Heikki Tulkki, heikki.tulkki [at] oph.fi (puh. 029 533 1971) ja asiantuntija Mirka Råback, mirka.raback [at] oph.fi (puh. 029 533 1184)
  • hakulomakkeeseen liittyvissä teknisissä asioissa valtionavustukset [at] oph.fi (v)altionavustukset [at] oph.fi