Kansainvälistymisrahoitus

ZMINA: Rebuilding -rahoitus yhteistyöhön Ukrainan kanssa

Kulttuuri Luova Eurooppa
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
7.2.2024 – 7.4.2024 klo 23:59
Hakulomake

ZMINA: Rebuilding on EU:n Luova Eurooppa -ohjelman tukema hanke, jonka tarkoitus on auttaa ukrainalaisia taiteilijoita ja kulttuuriorganisaatioita tuomaan esiin työtään Ukrainassa ja muissa Luova Eurooppa ohjelmaan -osallistuvissa maissa. Hankkeen aikana järjestetään 4 hakukierrosta, joista nyt on käynnistynyt toinen. Rahoitusta on tällä hakukierroksella jaossa yhteensä 600 000 euroa. 

Mihin tukea voi hakea?

ZMINA: Rebuilding -rahoitusta voi hakea hankkeille, joiden avulla vahvistetaan yhteistyötä Ukrainan kanssa ja edistetään ukrainalaisen kulttuurin näkyvyyttä Euroopassa. 

Rahoitettavissa hankkeissa keskeistä on ukrainalaisen kulttuurin ja taiteilijoiden näkyvyyden parantaminen sekä vuorovaikutus yleisöjen kanssa. Temaattisesti hankkeiden tulisi tuoda esiin jälleenrakennuksen ja sodasta toipumisen teemoja taiteen ja kulttuurin kautta. Jos hankeidea koskee fyysistä jälleenrakennusta, hankkeita kannustetaan huomioimaan uuden eurooppalaisen Bauhausin (New European Bauhaus) avainajatukset kauniista, osallistavasta ja kestävästä suunnittelusta. 

Kenelle?

Rahoitusta voivat hakea yhteistyössä organisaatiot Ukrainasta ja vähintään yhdestä muusta EU:n Luova Europpa -ohjelmaan osallistuvasta maasta. Organisaatiot voivat toimia millä tahansa kulttuurin alalla, mm. elokuva ja kaupunkisuunnittelu mukaan lukien. 

Hakuaika

Nyt avoinna oleva ZMINA: Rebuilding -hankkeen toinen hakukierros päättyy 7.4.2024

Tulokset julkaistaan toukokuussa 2024 ja avustussopimukset allekirjoitetaan kesäkuussa 2024. 

Kuinka suuri avustus on?

Yhden hankkeen saama avustus voi olla korkeintaan 60 000 euroa. Hankkeen partnereiden odotetaan kattavan hankkeen budjetista vähintään 10 % omarahoituksella. 

Hakuprosessi

Hakemus laaditaan englanniksi sähköisellä lomakkeella. Hakemukseen liitetään erillinen budjettiliite. Löydät linkit hakulomakkeeseen ja kaikkii tarvittaviin liitteisiin IZOLYATSIAn verkkosivuilta. 

Lisätietoja

Hakijoiden neuvonnasta vastaavat ZMINA: Rebuilding -kattohankkeen vastuutahot IZOLYATSIA (Ukraina), Malý Berlín (Slovakia) ja Trans Europe Halles (Ruotsi). 

Kiinnostuneet hakijat voivat osallistua viikoittaisiin ZOOM-tapaamisiin (rekisteröitymislinkki alla) ja kysymyksiä voi lähettää osoittteseen zmina(at)izolyatsia.org.