Opetushallituksessa vuonna 2015 toteutetussa selvityksessä kartoitettiin, miten hyvin koulutuksen järjestäjien strategiadokumentit ovat linjassa ammatillisen oppilaitosten käytännön kansainvälisyystyön kanssa.

Selvitystyö oli kolmivaiheinen. Se sisälsi strategioiden sisällönanalyysin, kyselyn oppilaitoksen johdolle ja kv-koordinaattoreille sekä case-analyysin parhaista käytännöistä.

Ohessa on muutamia poimintoja selvityksen tuloksista.

  • Keskeistä on se, millaisella kokoonpanolla strategiatyötä tehdään. Mitä enemmän toimijoita siihen osallistuu, sitä helpompaa tavoitteisiin on päästä. Johdon sitoutuminen on aivan keskeistä. 
  • Opettajia ja opiskelijoita ei osallisteta strategiatyöhön vielä riittävästi
  • Paikallista työ- ja elinkeinoelämää pitäisi kuunnella nykyistä paremmin, kun kansainvälisyysstrategiaa laaditaan
  • Yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa jo strategiaa laadittaessa edistää koulutuksen järjestäjille tärkeitä yrityssuhteita
  • Opettajat ovat avainasemassa käytännön kansainvälisyystyössä. Kansainvälisyyttä saadaan edistettyä aina, kun oppilaitoksessa on riittävästi asiasta innostuneita opettajia
  • Kansainvälisyys tulee paremmin näkyväksi, jos se huomioidaan paikallisissa opetussuunnitelmissa 

Lisätietoja hankkeesta

Siru Korkala 
puh. 029 533 8610
etunimi.sukunimi [at] oph.fi