Euroopan solidaarisuusjoukot kokoaa eurooppalaiset nuoret yhteen rakentamaan tasa-arvoisempaa ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa, jossa nuorten ääni kuuluu ja sitä kuunnellaan. Euroopan solidaarisuusjoukoissa nuoret tukevat heikompia ja ratkovat yhteiskunnallisia haasteita niin paikallisesti kuin Euroopan laajuisestikin.
Joukko nuoria rykelmässä

Mitä solidaarisuusjoukot tekevät?

Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistuvat 18–35-vuotiaat nuoret ovat iloksi ja hyödyksi paikalliselle yhteisölle. Nuorten tekemä solidaarisuustyö

  • vastaa johonkin yhteiskunnalliseen tarpeeseen
  • luo yhdenvertaisia mahdollisuuksia
  • vaikuttaa myönteisesti erilaisten yhteisöjen hyvinvointiin.

Solidaarisuusjoukoissa korostetaan erityisesti muita heikommassa asemassa olevien nuorten mahdollisuuksia osallistua ja saada uusia kokemuksia. Solidaarisuusjoukkoihin osallistumiseen ei ole erityisiä pääsyvaatimuksia. Lisäksi erityistarpeista syntyvät kustannukset voidaan korvata ohjelman tuella.