Hyppää pääsisältöön

Ilmasto- ja ympäristökasvatus sekä kiertotalous


Ilmasto- ja ympäristökasvatuksella tuetaan jatkuvaa oppimista, jotta yksittäisten ihmisten ja laajemmin koko yhteiskunnan arvot, tiedot ja taidot sekä toimintatavat kehittyvät kestävän kehityksen mukaisiksi. Opetussuunnitelmien, tutkintojen ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet antavat pohjan ilmasto- ja ympäristökysymysten käsittelyyn opetuksessa ja koulutuksessa.
Ilmasto- ja ympäristökasvatuksen ja kiertotalouden materiaalit soveltuvat eri kouluasteille ja oppiaineille. Sivuilta löytyy tietoa myös opettajien oman osaamisen kehittämiseen sekä koulujen ja oppilaitosten johtamiseen ja toimintakulttuurin kehittämiseen.
alt-text (optional, uses title if not set)

Ilmasto- ja ympäristökasvatuksen ja kiertotalouden oppimisen tueksi

Tutustu materiaaleihin, joita voi käyttää ilmasto- ja ympäristökasvatuksen sekä kiertotalouden opetuksen ja oppimisen tukena. Sivulle kootut materiaalit soveltuvat varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja vapaaseen sivistystyöhön.

alt-text (optional, uses title if not set)

Ilmasto- ja ympäristöjohtaminen ja toimintakulttuuri

Tutustu johtamisen ja toimintakulttuurin kehittämisen tueksi koottuihin materiaaleihin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Ilmastovastuun oppiminen

Perehdy Opetushallituksen sidosryhmiensä kanssa määrittelemään visioon, tavoitteisiin ja toimenpide-ehdotuksiin ilmastovastuun oppimisesta.

Ajankohtaista

alt-text (optional, uses title if not set)

Ilmastovastuu koulutuksessa -vaikutusohjelma

Opetushallituksen ilmastovastuu koulutuksessa -vaikutusohjelma tukee ja varmistaa koulujen ja oppilaitosten toiminnan ja oppimisen ilmastovastuuta.

Nollapäästöpäivä 21.9.

Nollapäästöpäivää vietetään Suomen kouluissa jälleen syyskuussa. Tältä sivulta löytyy materiaaleja teemapäivän viettoon.