Sivulle on koottu linkkejä materiaaleihin ja kursseihin, joita voi käyttää ilmasto- ja ympäristökasvatuksen sekä kiertotalouden opetuksen ja oppimisen tukena. Sivun materiaalit soveltuvat varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja vapaaseen sivistystyöhön.

Tutustu myös oppiainekohtaisiin materiaaleihin nettisivuillamme: