Koulutus- ja tiedepolitiikan kehittäminen on yksi taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n keskeinen toiminto. OECD kehittää erilaisia mittareita ja tuottaa tietoa koulutuksen tilasta OECD:n jäsen- ja partnerimaissa. Vertailutieto auttaa hyödyntämään muiden maiden tietoja oman maan koulutuksen kehittämiseksi.

Suomi on mukana OECD:n koulutussektorin työssä ja on osallistunut moniin selvityksiin, tutkimuksiin ja teema-arviointeihin, muun muassa PISA-, PIAAC- ja TALIS -tutkimuksiin.

OECD tuottaa myös koulutuksen indikaattoreita ja julkaisee vuosittain koulutuksen eri osa-alueita sisältävän tilastojulkaisun Education at a Glance. Julkaisusta löytyy tietoa muun muassa eri maiden koulutustasosta, koulutukseen osallistumisesta, kustannuksista, opiskelijaliikkuvuudesta, opettajista ja opetuksen järjestelyistä.

Education at a Glance -julkaisussa on tietoa OECD- ja partnerimaiden koulutuksesta

Tiesitkö, että 

  • kahdeksassa maassa, joukossa Ruotsi, Norja ja Tanska, lähes kaikki lapset (vähintään 95 % ikäluokasta) aloittavat varhaiskasvatuksen viimeistään kolmevuotiaana
  • australialaisilla ja tanskalaisilla koululaisilla on eniten oppitunteja perusopetuksen aikana, bulgarialaisilla ja kroatialaisilla vähiten
  • ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden keski-ikä on korkein Uudessa Seelannissa, Australiassa ja Irlannissa
  • selvä enemmistö (60 %) ammatillisen tutkinnon suorittaneista nuorista aikuisista on miehiä, ainoastaan Meksikossa, Costa Ricassa ja Chilessä naisia on enemmän
  • korkea-asteen uusista opiskelijoista enemmistö (55 %) on naisia, Islannissa naisten osuus on peräti 62 %
  • ainoastaan Japanissa enemmistö yläkoulun (ISCED 2) opettajista on miehiä, useimmissa muissa maissa naiset ovat selvästi enemmistössä 
  • vaikka koulutus on kaikkialla pääosin julkisrahoitteista, viidessä maassa yksityisen rahoituksen osuus ylittää 30 %

Lähde: Education at a Glance 2023

Haluatko tietää enemmän Education at a Glancen vertailuista? Lisätietoja: